2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2356 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1415 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1440 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1434 0
 • Palace Dance
  Hits 1524 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1394 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1595 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1411 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1381 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2045 0
 • Making Mask
  Hits 1471 0
 • Buddhist Dance
  Hits 35732 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 36195 0
 • Making Kimchi
  Hits 1457 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 1433 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1575 0
 • Tea Farm
  Hits 1448 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1480 0
 • Guryong Falls
  Hits 2140 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5791 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1451 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 32521 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1425 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 2922 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1688 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1460 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1479 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2076 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1445 0
 • Geumgang River
  Hits 1422 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3395 0
 • Moss Falls
  Hits 1418 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 5794 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1638 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1439 0
 • Rafting
  Hits 1390 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2057 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1450 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1389 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1207 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 36031 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1488 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4061 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3171 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1501 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 2801 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1421 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1403 0

Award Winners