2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2322 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1387 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1413 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1412 0
 • Palace Dance
  Hits 1498 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1363 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1574 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1391 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1354 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2018 0
 • Making Mask
  Hits 1452 0
 • Buddhist Dance
  Hits 35288 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 35482 0
 • Making Kimchi
  Hits 1433 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 1406 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1551 0
 • Tea Farm
  Hits 1424 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1459 0
 • Guryong Falls
  Hits 2103 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5766 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1425 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 32181 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1401 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 2890 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1663 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1442 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1458 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2042 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1424 0
 • Geumgang River
  Hits 1399 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3366 0
 • Moss Falls
  Hits 1393 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 5666 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1612 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1414 0
 • Rafting
  Hits 1365 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2024 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1429 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1356 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1179 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 35680 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1463 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4028 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3125 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1470 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 2769 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1398 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1381 0

Award Winners