2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2636 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1620 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1638 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1635 0
 • Palace Dance
  Hits 1721 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1590 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1824 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1585 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1571 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2281 0
 • Making Mask
  Hits 1658 0
 • Buddhist Dance
  Hits 38772 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 39730 0
 • Making Kimchi
  Hits 1640 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3014 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1795 0
 • Tea Farm
  Hits 1629 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1670 0
 • Guryong Falls
  Hits 2382 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6015 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1640 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 37841 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1600 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3337 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1946 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1637 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1682 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2304 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1642 0
 • Geumgang River
  Hits 1599 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3614 0
 • Moss Falls
  Hits 1607 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6301 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1875 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1622 0
 • Rafting
  Hits 1560 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2311 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1625 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1574 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1342 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 39476 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1674 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4290 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3481 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1679 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3062 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1595 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1599 0

Award Winners