2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2621 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1609 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1626 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1623 0
 • Palace Dance
  Hits 1708 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1576 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1805 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1572 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1557 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2262 0
 • Making Mask
  Hits 1645 0
 • Buddhist Dance
  Hits 38612 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 38909 0
 • Making Kimchi
  Hits 1624 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 2989 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1780 0
 • Tea Farm
  Hits 1614 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1657 0
 • Guryong Falls
  Hits 2367 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6000 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1627 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 36770 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1589 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3319 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1928 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1623 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1669 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2290 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1626 0
 • Geumgang River
  Hits 1585 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3596 0
 • Moss Falls
  Hits 1596 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6225 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1858 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1610 0
 • Rafting
  Hits 1550 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2295 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1615 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1561 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1331 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 39036 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1664 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4274 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3466 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1666 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3049 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1581 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1588 0

Award Winners