2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2970 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1879 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1893 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1888 0
 • Palace Dance
  Hits 2003 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1841 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 2104 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1836 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1809 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2622 0
 • Making Mask
  Hits 1892 0
 • Buddhist Dance
  Hits 46481 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 54893 0
 • Making Kimchi
  Hits 1884 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3942 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 2089 0
 • Tea Farm
  Hits 1849 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1901 0
 • Guryong Falls
  Hits 2699 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6484 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1890 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 53458 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1837 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3853 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2262 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1884 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1930 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2624 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1884 0
 • Geumgang River
  Hits 1816 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3893 0
 • Moss Falls
  Hits 1890 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6920 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2222 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1870 0
 • Rafting
  Hits 1795 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2624 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1877 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1811 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1549 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 54242 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1942 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4698 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3951 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1911 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3412 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1850 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1839 0

Award Winners