2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 3172 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 2001 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 2011 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1999 0
 • Palace Dance
  Hits 2121 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1985 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 2247 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1940 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1921 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2782 0
 • Making Mask
  Hits 2012 0
 • Buddhist Dance
  Hits 48255 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 57786 0
 • Making Kimchi
  Hits 1986 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 4245 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 2223 0
 • Tea Farm
  Hits 1944 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 2002 0
 • Guryong Falls
  Hits 2853 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6603 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1999 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 56158 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1942 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3990 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2405 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1992 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2038 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2784 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1991 0
 • Geumgang River
  Hits 1920 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 4004 0
 • Moss Falls
  Hits 2012 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 7126 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2358 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1986 0
 • Rafting
  Hits 1897 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2782 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1991 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1928 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1644 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 56842 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 2048 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4822 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 4160 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2011 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3578 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1959 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1952 0

Award Winners