2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2739 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1694 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1715 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1708 0
 • Palace Dance
  Hits 1797 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1662 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1900 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1665 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1644 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2364 0
 • Making Mask
  Hits 1721 0
 • Buddhist Dance
  Hits 42678 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 45280 0
 • Making Kimchi
  Hits 1715 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3364 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1865 0
 • Tea Farm
  Hits 1694 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1734 0
 • Guryong Falls
  Hits 2466 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6100 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1706 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 43658 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1677 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3479 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2021 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1704 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1756 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2388 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1712 0
 • Geumgang River
  Hits 1666 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3700 0
 • Moss Falls
  Hits 1687 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6444 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1967 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1690 0
 • Rafting
  Hits 1629 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2396 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1693 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1646 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1389 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 45410 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1741 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4386 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3600 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1739 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3148 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1659 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1665 0

Award Winners