2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 3248 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 2058 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 2069 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 2060 0
 • Palace Dance
  Hits 2170 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 2044 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 2315 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1984 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1967 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2844 0
 • Making Mask
  Hits 2069 0
 • Buddhist Dance
  Hits 48773 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 58703 0
 • Making Kimchi
  Hits 2038 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 4313 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 2282 0
 • Tea Farm
  Hits 1990 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 2046 0
 • Guryong Falls
  Hits 2913 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6652 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2046 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 57754 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 2005 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 4045 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2462 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 2036 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2085 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2863 0
 • Cheonji Lake
  Hits 2041 0
 • Geumgang River
  Hits 1970 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 4056 0
 • Moss Falls
  Hits 2063 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 7210 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2429 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2036 0
 • Rafting
  Hits 1941 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2856 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 2044 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1976 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1689 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 57917 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 2093 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4888 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 4237 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2056 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3640 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 2006 0
 • Maemuldo Island
  Hits 2002 0

Award Winners