2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 1889 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1107 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1118 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1144 0
 • Palace Dance
  Hits 1209 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1112 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1243 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1105 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1096 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1655 0
 • Making Mask
  Hits 1161 0
 • Buddhist Dance
  Hits 28778 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 30799 0
 • Making Kimchi
  Hits 1146 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 1147 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1256 0
 • Tea Farm
  Hits 1144 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1177 0
 • Guryong Falls
  Hits 1691 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5301 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1165 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 29045 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1133 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 2365 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1316 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1165 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1174 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 1647 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1134 0
 • Geumgang River
  Hits 1129 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3035 0
 • Moss Falls
  Hits 1105 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 3887 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1270 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1121 0
 • Rafting
  Hits 1092 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 1635 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1158 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1099 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 961 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 31119 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1182 0
 • Valley in Autumn
  Hits 3573 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 2678 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1187 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 2339 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1122 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1118 0

Award Winners