2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2508 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1534 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1554 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1554 0
 • Palace Dance
  Hits 1627 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1496 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1717 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1506 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1481 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2163 0
 • Making Mask
  Hits 1567 0
 • Buddhist Dance
  Hits 36890 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 37756 0
 • Making Kimchi
  Hits 1555 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 2700 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1697 0
 • Tea Farm
  Hits 1540 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1565 0
 • Guryong Falls
  Hits 2270 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5912 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1547 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 33439 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1513 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3219 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1836 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1554 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1589 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2202 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1555 0
 • Geumgang River
  Hits 1509 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3509 0
 • Moss Falls
  Hits 1513 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 5971 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1755 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1528 0
 • Rafting
  Hits 1474 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2190 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1535 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1489 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1281 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 37130 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1591 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4182 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3343 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1590 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 2939 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1508 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1507 0

Award Winners