2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2725 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1685 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1700 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1696 0
 • Palace Dance
  Hits 1784 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1652 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1885 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1648 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1635 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2351 0
 • Making Mask
  Hits 1709 0
 • Buddhist Dance
  Hits 41747 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 44264 0
 • Making Kimchi
  Hits 1705 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3317 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1857 0
 • Tea Farm
  Hits 1683 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1727 0
 • Guryong Falls
  Hits 2452 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6087 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1694 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 42666 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1663 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3460 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2008 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1696 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1742 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2377 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1699 0
 • Geumgang River
  Hits 1657 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3681 0
 • Moss Falls
  Hits 1671 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6407 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1952 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1676 0
 • Rafting
  Hits 1617 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2381 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1678 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1633 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1381 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 44248 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1734 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4367 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3579 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1735 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3137 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1650 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1656 0

Award Winners