2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 1907 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1120 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1135 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1153 0
 • Palace Dance
  Hits 1223 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1121 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1259 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1113 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1106 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1671 0
 • Making Mask
  Hits 1170 0
 • Buddhist Dance
  Hits 28846 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 30997 0
 • Making Kimchi
  Hits 1157 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 1160 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1266 0
 • Tea Farm
  Hits 1155 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1185 0
 • Guryong Falls
  Hits 1711 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5320 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1176 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 29157 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1143 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 2383 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1331 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1177 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1185 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 1658 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1144 0
 • Geumgang River
  Hits 1140 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3046 0
 • Moss Falls
  Hits 1115 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 3901 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1280 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1134 0
 • Rafting
  Hits 1106 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 1658 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1168 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1111 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 971 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 31443 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1192 0
 • Valley in Autumn
  Hits 3599 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 2703 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1197 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 2363 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1135 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1128 0

Award Winners