2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 3298 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 2091 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 2095 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 2093 0
 • Palace Dance
  Hits 2203 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 2072 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 2346 0
 • Wongudan Altar
  Hits 2005 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1995 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2875 0
 • Making Mask
  Hits 2103 0
 • Buddhist Dance
  Hits 49120 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 59471 0
 • Making Kimchi
  Hits 2061 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 4337 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 2308 0
 • Tea Farm
  Hits 2011 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 2063 0
 • Guryong Falls
  Hits 2948 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6677 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2067 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 60785 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 2033 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 4077 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2490 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 2052 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2115 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2928 0
 • Cheonji Lake
  Hits 2065 0
 • Geumgang River
  Hits 1993 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 4081 0
 • Moss Falls
  Hits 2085 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 7270 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2461 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2057 0
 • Rafting
  Hits 1965 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2889 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 2064 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1998 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1713 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 58953 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 2124 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4923 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 4287 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2079 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3692 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 2031 0
 • Maemuldo Island
  Hits 2032 0

Award Winners