2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2846 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1785 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1797 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1797 0
 • Palace Dance
  Hits 1882 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1749 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1989 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1752 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1724 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2487 0
 • Making Mask
  Hits 1808 0
 • Buddhist Dance
  Hits 44337 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 48271 0
 • Making Kimchi
  Hits 1793 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3646 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1972 0
 • Tea Farm
  Hits 1775 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1817 0
 • Guryong Falls
  Hits 2569 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6275 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1786 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 49035 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1756 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3603 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2111 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1790 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1841 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2498 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1804 0
 • Geumgang River
  Hits 1739 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3797 0
 • Moss Falls
  Hits 1773 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6578 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2083 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1780 0
 • Rafting
  Hits 1712 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2496 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1778 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1728 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1463 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 49945 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1828 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4530 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3738 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1820 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3272 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1749 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1747 0

Award Winners