2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2855 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1800 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1807 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1811 0
 • Palace Dance
  Hits 1895 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1760 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 2004 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1766 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1737 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2512 0
 • Making Mask
  Hits 1821 0
 • Buddhist Dance
  Hits 44709 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 49645 0
 • Making Kimchi
  Hits 1802 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3711 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1992 0
 • Tea Farm
  Hits 1784 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1831 0
 • Guryong Falls
  Hits 2595 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6298 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1804 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 49760 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1768 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3623 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2143 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1810 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1851 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2516 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1816 0
 • Geumgang River
  Hits 1749 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3810 0
 • Moss Falls
  Hits 1795 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6595 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2112 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1793 0
 • Rafting
  Hits 1727 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2520 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1796 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1741 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1478 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 50662 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1843 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4546 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3768 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1835 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3298 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1771 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1763 0

Award Winners