2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 3104 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1955 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1975 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1963 0
 • Palace Dance
  Hits 2078 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1941 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 2196 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1911 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1882 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2728 0
 • Making Mask
  Hits 1968 0
 • Buddhist Dance
  Hits 47604 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 56665 0
 • Making Kimchi
  Hits 1949 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 4194 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 2180 0
 • Tea Farm
  Hits 1914 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1969 0
 • Guryong Falls
  Hits 2792 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6561 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1964 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 55248 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1899 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3928 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2353 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1957 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1991 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2725 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1954 0
 • Geumgang River
  Hits 1883 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3968 0
 • Moss Falls
  Hits 1965 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 7042 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2313 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1937 0
 • Rafting
  Hits 1859 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2718 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1953 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1875 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1610 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 55940 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 2005 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4785 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 4089 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1972 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3515 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1913 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1913 0

Award Winners