2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2646 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1629 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1646 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1641 0
 • Palace Dance
  Hits 1728 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1598 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1831 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1593 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1577 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2291 0
 • Making Mask
  Hits 1662 0
 • Buddhist Dance
  Hits 38917 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 40858 0
 • Making Kimchi
  Hits 1650 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3039 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1801 0
 • Tea Farm
  Hits 1636 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1679 0
 • Guryong Falls
  Hits 2396 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6022 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1644 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 38948 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1606 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3347 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1953 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1644 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1692 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2308 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1650 0
 • Geumgang River
  Hits 1604 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3623 0
 • Moss Falls
  Hits 1620 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6325 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1885 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1628 0
 • Rafting
  Hits 1564 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2320 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1637 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1582 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1347 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 41030 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1678 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4301 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3494 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1683 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3071 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1604 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1604 0

Award Winners