2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2438 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1490 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1508 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1505 0
 • Palace Dance
  Hits 1584 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1449 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1662 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1459 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1434 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2097 0
 • Making Mask
  Hits 1518 0
 • Buddhist Dance
  Hits 36296 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 36967 0
 • Making Kimchi
  Hits 1511 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 2637 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1650 0
 • Tea Farm
  Hits 1501 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1529 0
 • Guryong Falls
  Hits 2199 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5848 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1500 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 32950 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1472 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3168 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1776 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1510 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1544 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2133 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1508 0
 • Geumgang River
  Hits 1464 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3462 0
 • Moss Falls
  Hits 1468 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 5869 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1708 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1492 0
 • Rafting
  Hits 1432 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2129 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1494 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1442 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1245 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 36657 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1543 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4132 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3271 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1546 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 2877 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1471 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1462 0

Award Winners