2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2631 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1616 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1633 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1629 0
 • Palace Dance
  Hits 1717 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1586 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1815 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1581 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1567 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2275 0
 • Making Mask
  Hits 1651 0
 • Buddhist Dance
  Hits 38724 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 39259 0
 • Making Kimchi
  Hits 1634 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3005 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1789 0
 • Tea Farm
  Hits 1624 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1665 0
 • Guryong Falls
  Hits 2376 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6008 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1635 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 37400 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1596 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3329 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1938 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1630 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1676 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2297 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1636 0
 • Geumgang River
  Hits 1592 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3608 0
 • Moss Falls
  Hits 1604 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6271 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1867 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1618 0
 • Rafting
  Hits 1556 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2306 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1622 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1571 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1339 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 39223 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1670 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4283 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3475 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1672 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3057 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1591 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1596 0

Award Winners