2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2646 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1631 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1646 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1641 0
 • Palace Dance
  Hits 1728 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1598 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1833 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1593 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1577 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2293 0
 • Making Mask
  Hits 1664 0
 • Buddhist Dance
  Hits 38938 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 40949 0
 • Making Kimchi
  Hits 1652 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3041 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1802 0
 • Tea Farm
  Hits 1637 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1679 0
 • Guryong Falls
  Hits 2398 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6023 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1646 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 39080 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1610 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3347 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1953 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1644 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1693 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2312 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1653 0
 • Geumgang River
  Hits 1605 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3626 0
 • Moss Falls
  Hits 1622 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6326 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1886 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1629 0
 • Rafting
  Hits 1566 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2323 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1637 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1583 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1347 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 41102 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1680 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4305 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3496 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1683 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3071 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1604 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1604 0

Award Winners