2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2614 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1607 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1623 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1622 0
 • Palace Dance
  Hits 1699 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1573 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1801 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1570 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1555 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2256 0
 • Making Mask
  Hits 1642 0
 • Buddhist Dance
  Hits 38548 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 38868 0
 • Making Kimchi
  Hits 1621 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 2980 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1778 0
 • Tea Farm
  Hits 1612 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1653 0
 • Guryong Falls
  Hits 2364 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5999 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1623 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 36535 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1586 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3315 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1923 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1621 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1667 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2287 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1624 0
 • Geumgang River
  Hits 1581 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3592 0
 • Moss Falls
  Hits 1593 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6218 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1853 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1607 0
 • Rafting
  Hits 1547 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2290 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1612 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1556 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1327 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 38963 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1662 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4270 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3462 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1661 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3043 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1578 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1587 0

Award Winners