2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 3213 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 2035 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 2040 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 2031 0
 • Palace Dance
  Hits 2149 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 2015 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 2283 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1966 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1945 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2817 0
 • Making Mask
  Hits 2042 0
 • Buddhist Dance
  Hits 48630 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 58407 0
 • Making Kimchi
  Hits 2016 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 4285 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 2256 0
 • Tea Farm
  Hits 1966 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 2026 0
 • Guryong Falls
  Hits 2890 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6630 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2023 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 56562 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1979 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 4021 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2435 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 2013 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2063 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2830 0
 • Cheonji Lake
  Hits 2017 0
 • Geumgang River
  Hits 1945 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 4029 0
 • Moss Falls
  Hits 2041 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 7185 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2395 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2011 0
 • Rafting
  Hits 1921 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2821 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 2017 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1956 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1666 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 57222 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 2074 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4857 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 4200 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2034 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3612 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1986 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1978 0

Award Winners