2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2336 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1397 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1418 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1418 0
 • Palace Dance
  Hits 1503 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1372 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1580 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1401 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1368 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2030 0
 • Making Mask
  Hits 1458 0
 • Buddhist Dance
  Hits 35465 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 35836 0
 • Making Kimchi
  Hits 1443 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 1415 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1557 0
 • Tea Farm
  Hits 1432 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1466 0
 • Guryong Falls
  Hits 2112 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5772 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1434 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 32424 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1408 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 2903 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1671 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1448 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1461 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2054 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1432 0
 • Geumgang River
  Hits 1405 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3380 0
 • Moss Falls
  Hits 1400 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 5698 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1616 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1424 0
 • Rafting
  Hits 1373 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2036 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1439 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1365 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1196 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 35858 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1470 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4041 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3141 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1480 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 2781 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1409 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1389 0

Award Winners