2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 3095 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1951 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1969 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1958 0
 • Palace Dance
  Hits 2073 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1930 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 2189 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1907 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1872 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2718 0
 • Making Mask
  Hits 1964 0
 • Buddhist Dance
  Hits 47553 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 56563 0
 • Making Kimchi
  Hits 1945 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 4186 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 2176 0
 • Tea Farm
  Hits 1908 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1963 0
 • Guryong Falls
  Hits 2783 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6551 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1961 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 55134 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1894 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3923 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2347 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1949 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1983 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2719 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1947 0
 • Geumgang River
  Hits 1880 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3964 0
 • Moss Falls
  Hits 1961 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 7032 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2305 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1929 0
 • Rafting
  Hits 1852 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2708 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1947 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1868 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1605 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 55820 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 2002 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4778 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 4075 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1966 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3503 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1905 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1905 0

Award Winners