2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2523 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1550 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1562 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1561 0
 • Palace Dance
  Hits 1636 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1505 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1729 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1521 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1494 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2180 0
 • Making Mask
  Hits 1581 0
 • Buddhist Dance
  Hits 37098 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 38065 0
 • Making Kimchi
  Hits 1567 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 2719 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1713 0
 • Tea Farm
  Hits 1553 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1579 0
 • Guryong Falls
  Hits 2287 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5927 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1558 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 33594 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1523 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3232 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1851 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1567 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1596 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2214 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1568 0
 • Geumgang River
  Hits 1520 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3521 0
 • Moss Falls
  Hits 1528 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 5995 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1770 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1543 0
 • Rafting
  Hits 1490 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2204 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1544 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1497 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1289 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 37273 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1600 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4195 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3360 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1601 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 2958 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1521 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1521 0

Award Winners