2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2849 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1788 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1801 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1800 0
 • Palace Dance
  Hits 1884 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1755 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1993 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1754 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1729 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2491 0
 • Making Mask
  Hits 1810 0
 • Buddhist Dance
  Hits 44411 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 48527 0
 • Making Kimchi
  Hits 1795 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3653 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1978 0
 • Tea Farm
  Hits 1778 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1820 0
 • Guryong Falls
  Hits 2571 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6279 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1788 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 49138 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1757 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3606 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2115 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1794 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1843 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2500 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1806 0
 • Geumgang River
  Hits 1740 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3800 0
 • Moss Falls
  Hits 1777 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6580 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 2090 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1784 0
 • Rafting
  Hits 1714 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2502 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1782 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1730 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1463 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 50064 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1830 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4533 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3743 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1825 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3281 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1754 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1751 0

Award Winners