2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2728 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1685 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1704 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1699 0
 • Palace Dance
  Hits 1787 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1655 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1888 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1651 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1636 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2354 0
 • Making Mask
  Hits 1713 0
 • Buddhist Dance
  Hits 41981 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 44506 0
 • Making Kimchi
  Hits 1705 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 3330 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1858 0
 • Tea Farm
  Hits 1684 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1729 0
 • Guryong Falls
  Hits 2455 0
 • Korean Folk Village
  Hits 6089 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1695 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 42860 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1666 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3466 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 2008 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1698 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1745 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2378 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1703 0
 • Geumgang River
  Hits 1658 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3684 0
 • Moss Falls
  Hits 1673 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6416 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1953 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1677 0
 • Rafting
  Hits 1618 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2384 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1682 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1636 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1383 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 44489 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1736 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4371 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3585 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1736 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3143 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1652 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1659 0

Award Winners