2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 1890 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1108 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1121 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1146 0
 • Palace Dance
  Hits 1211 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1112 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1249 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1105 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1099 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1657 0
 • Making Mask
  Hits 1162 0
 • Buddhist Dance
  Hits 28789 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 30856 0
 • Making Kimchi
  Hits 1147 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 1148 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1257 0
 • Tea Farm
  Hits 1145 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1178 0
 • Guryong Falls
  Hits 1694 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5306 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1165 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 29080 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1133 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 2367 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1316 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1166 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1174 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 1648 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1134 0
 • Geumgang River
  Hits 1132 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3036 0
 • Moss Falls
  Hits 1105 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 3888 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1271 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1121 0
 • Rafting
  Hits 1093 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 1639 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1161 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1100 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 963 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 31183 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1183 0
 • Valley in Autumn
  Hits 3578 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 2681 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1187 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 2341 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1123 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1118 0

Award Winners