2000 The 28th Tourism Photo Contest (88)

 • Luminaria Festival
  Hits 2558 0
 • Buddha's Birthday Celebrations
  Hits 1576 0
 • Cheongdo Bull Fight Festival
  Hits 1585 0
 • Cheong-amjeong Pavillion in Autumn
  Hits 1585 0
 • Palace Dance
  Hits 1665 0
 • Mt. Maisan in the Morning
  Hits 1533 0
 • Dodamsambong peak in the morning
  Hits 1756 0
 • Wongudan Altar
  Hits 1539 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1517 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2212 0
 • Making Mask
  Hits 1606 0
 • Buddhist Dance
  Hits 37641 0
 • Traditinal Percussion Quartet (Samulnori)
  Hits 38330 0
 • Making Kimchi
  Hits 1590 0
 • Reflection of Mt. Maisan
  Hits 2753 0
 • Okryudong in Autumn
  Hits 1729 0
 • Tea Farm
  Hits 1578 0
 • Jeju Pyoseon Folk Village
  Hits 1608 0
 • Guryong Falls
  Hits 2321 0
 • Korean Folk Village
  Hits 5947 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1581 0
 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 33786 0
 • Shooting the Rapids
  Hits 1551 0
 • Mt. Taebaeksan in Autumn
  Hits 3259 0
 • Mt.Deokyusan
  Hits 1874 0
 • Re-enactment of State Examination
  Hits 1589 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1624 0
 • Mt.Jirisan in Spring
  Hits 2243 0
 • Cheonji Lake
  Hits 1593 0
 • Geumgang River
  Hits 1549 0
 • Jamsugyo Bridge at Night
  Hits 3552 0
 • Moss Falls
  Hits 1555 0
 • Traditinal Percussion Quartet
  Hits 6117 0
 • Goyuje Ceremony
  Hits 1803 0
 • Night view of Seoul
  Hits 1565 0
 • Rafting
  Hits 1511 0
 • Korean Traditional Fireworks
  Hits 2245 0
 • Mask Dance (Dongnaeyaryu)
  Hits 1573 0
 • Sangpaldam Valley
  Hits 1527 0
 • Manmulsang Rocks
  Hits 1301 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 37445 0
 • Cheonbuldong Valley in Autumn
  Hits 1624 0
 • Valley in Autumn
  Hits 4226 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 3399 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1622 0
 • Jeju Folk Village
  Hits 3001 0
 • Complete View of Seoul
  Hits 1550 0
 • Maemuldo Island
  Hits 1549 0

Award Winners