1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 33508 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1414 0
 • Rafting
  Hits 1440 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1409 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 2920 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1365 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1421 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1441 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1456 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2511 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1494 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1467 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1455 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1427 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1503 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1462 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1504 0
 • Fish Market
  Hits 1688 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 4385 0
 • Traditional Dance
  Hits 1400 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1508 0
 • Stone Buddha
  Hits 1411 0
 • Traditional Dance
  Hits 1446 0
 • Seonjingang River
  Hits 1435 0
 • Chuam Beach
  Hits 1443 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1457 0
 • Farmer's Music
  Hits 1663 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1955 0
 • Swordsmanship
  Hits 1492 0
 • Stair Field
  Hits 1450 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1424 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1906 0
 • Lotte World
  Hits 1257 0
 • Rural Landscape
  Hits 1427 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1424 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1609 0
 • Insadong
  Hits 2050 0
 • Taekwondo
  Hits 1449 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1446 0
 • Moran Market
  Hits 1461 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1482 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1477 0
 • Dawn
  Hits 1450 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1459 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1678 0
 • Rural Landscape
  Hits 1938 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1429 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1424 0

Award Winners