1998 The 26th Tourism Photo Contest (80)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 80562 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2602 0
 • Rafting
  Hits 2575 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2625 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 4185 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2512 0
 • No title
  Hits 2587 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2579 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2682 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 4187 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2707 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2631 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2591 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2565 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2620 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 12667 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2635 0
 • Fish Market
  Hits 3150 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 11280 0
 • Traditional Dance
  Hits 2596 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2725 0
 • Stone Buddha
  Hits 2608 0
 • Traditional Dance
  Hits 2663 0
 • Seonjingang River
  Hits 2656 0
 • Chuam Beach
  Hits 2654 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2738 0
 • Farmer's Music
  Hits 3107 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 3576 0
 • Swordsmanship
  Hits 2641 0
 • Stair Field
  Hits 2566 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2652 0
 • Korean Folk Village
  Hits 3110 0
 • Lotte World
  Hits 2249 0
 • Rural Landscape
  Hits 2544 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2548 0
 • Seochulji Pond
  Hits 3059 0
 • Insadong
  Hits 3663 0
 • Taekwondo
  Hits 2591 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2623 0
 • Moran Market
  Hits 2541 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2625 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 10707 0
 • Dawn
  Hits 2551 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2540 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 3910 0
 • Rural Landscape
  Hits 3427 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2563 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2535 0

Award Winners