1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 55322 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1802 0
 • Rafting
  Hits 1821 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1797 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3398 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1755 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1809 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1795 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1854 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3064 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1894 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1856 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1829 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1836 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1888 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 6580 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1897 0
 • Fish Market
  Hits 2166 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 8788 0
 • Traditional Dance
  Hits 1813 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1909 0
 • Stone Buddha
  Hits 1816 0
 • Traditional Dance
  Hits 1860 0
 • Seonjingang River
  Hits 1852 0
 • Chuam Beach
  Hits 1881 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1903 0
 • Farmer's Music
  Hits 2180 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2482 0
 • Swordsmanship
  Hits 1878 0
 • Stair Field
  Hits 1818 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1849 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2323 0
 • Lotte World
  Hits 1575 0
 • Rural Landscape
  Hits 1800 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1804 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2064 0
 • Insadong
  Hits 2563 0
 • Taekwondo
  Hits 1849 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1851 0
 • Moran Market
  Hits 1835 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1859 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 6827 0
 • Dawn
  Hits 1831 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1830 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2130 0
 • Rural Landscape
  Hits 2403 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1812 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1815 0

Award Winners