1998 The 26th Tourism Photo Contest (80)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 78642 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2457 0
 • Rafting
  Hits 2441 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2477 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 4053 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2372 0
 • No title
  Hits 2468 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2444 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2536 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3993 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2569 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2478 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2460 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2449 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2491 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 12481 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2517 0
 • Fish Market
  Hits 3022 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 11004 0
 • Traditional Dance
  Hits 2473 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2612 0
 • Stone Buddha
  Hits 2487 0
 • Traditional Dance
  Hits 2545 0
 • Seonjingang River
  Hits 2546 0
 • Chuam Beach
  Hits 2542 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2609 0
 • Farmer's Music
  Hits 2975 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 3399 0
 • Swordsmanship
  Hits 2514 0
 • Stair Field
  Hits 2443 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2526 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2973 0
 • Lotte World
  Hits 2115 0
 • Rural Landscape
  Hits 2426 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2430 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2926 0
 • Insadong
  Hits 3476 0
 • Taekwondo
  Hits 2457 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2495 0
 • Moran Market
  Hits 2424 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2505 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 10584 0
 • Dawn
  Hits 2437 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2434 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 3302 0
 • Rural Landscape
  Hits 3262 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2442 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2414 0

Award Winners