1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 45811 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1621 0
 • Rafting
  Hits 1639 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1617 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3146 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1571 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1617 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1626 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1653 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2808 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1706 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1672 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1652 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1657 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1708 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1683 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1704 0
 • Fish Market
  Hits 1939 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 7927 0
 • Traditional Dance
  Hits 1597 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1721 0
 • Stone Buddha
  Hits 1625 0
 • Traditional Dance
  Hits 1660 0
 • Seonjingang River
  Hits 1639 0
 • Chuam Beach
  Hits 1674 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1679 0
 • Farmer's Music
  Hits 1953 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2246 0
 • Swordsmanship
  Hits 1691 0
 • Stair Field
  Hits 1646 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1652 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2128 0
 • Lotte World
  Hits 1422 0
 • Rural Landscape
  Hits 1632 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1626 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1844 0
 • Insadong
  Hits 2333 0
 • Taekwondo
  Hits 1652 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1668 0
 • Moran Market
  Hits 1664 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1672 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1678 0
 • Dawn
  Hits 1645 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1662 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1925 0
 • Rural Landscape
  Hits 2201 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1636 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1636 0

Award Winners