1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 41353 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1569 0
 • Rafting
  Hits 1588 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1572 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3090 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1525 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1577 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1578 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1604 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2732 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1649 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1624 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1603 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1606 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1654 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1630 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1659 0
 • Fish Market
  Hits 1884 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 7325 0
 • Traditional Dance
  Hits 1548 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1654 0
 • Stone Buddha
  Hits 1568 0
 • Traditional Dance
  Hits 1611 0
 • Seonjingang River
  Hits 1584 0
 • Chuam Beach
  Hits 1610 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1621 0
 • Farmer's Music
  Hits 1872 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2177 0
 • Swordsmanship
  Hits 1637 0
 • Stair Field
  Hits 1589 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1598 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2079 0
 • Lotte World
  Hits 1382 0
 • Rural Landscape
  Hits 1583 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1577 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1776 0
 • Insadong
  Hits 2271 0
 • Taekwondo
  Hits 1607 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1623 0
 • Moran Market
  Hits 1612 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1625 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1635 0
 • Dawn
  Hits 1598 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1615 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1873 0
 • Rural Landscape
  Hits 2142 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1592 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1588 0

Award Winners