1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 35538 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1481 0
 • Rafting
  Hits 1501 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1479 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 2995 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1438 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1485 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1501 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1523 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2601 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1561 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1546 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1520 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1518 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1570 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1542 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1571 0
 • Fish Market
  Hits 1780 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 5937 0
 • Traditional Dance
  Hits 1462 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1559 0
 • Stone Buddha
  Hits 1473 0
 • Traditional Dance
  Hits 1521 0
 • Seonjingang River
  Hits 1488 0
 • Chuam Beach
  Hits 1516 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1522 0
 • Farmer's Music
  Hits 1757 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2047 0
 • Swordsmanship
  Hits 1560 0
 • Stair Field
  Hits 1511 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1500 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1990 0
 • Lotte World
  Hits 1311 0
 • Rural Landscape
  Hits 1499 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1494 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1691 0
 • Insadong
  Hits 2143 0
 • Taekwondo
  Hits 1510 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1533 0
 • Moran Market
  Hits 1526 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1537 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1550 0
 • Dawn
  Hits 1513 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1524 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1770 0
 • Rural Landscape
  Hits 2018 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1496 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1497 0

Award Winners