1998 The 26th Tourism Photo Contest (80)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 77103 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2313 0
 • Rafting
  Hits 2325 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2324 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3938 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2228 0
 • No title
  Hits 2323 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2315 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2400 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3805 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2429 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2357 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2330 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2337 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2372 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 12299 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2396 0
 • Fish Market
  Hits 2869 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10740 0
 • Traditional Dance
  Hits 2348 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2481 0
 • Stone Buddha
  Hits 2367 0
 • Traditional Dance
  Hits 2426 0
 • Seonjingang River
  Hits 2413 0
 • Chuam Beach
  Hits 2427 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2496 0
 • Farmer's Music
  Hits 2825 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 3219 0
 • Swordsmanship
  Hits 2363 0
 • Stair Field
  Hits 2318 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2395 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2849 0
 • Lotte World
  Hits 1999 0
 • Rural Landscape
  Hits 2296 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2302 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2762 0
 • Insadong
  Hits 3301 0
 • Taekwondo
  Hits 2333 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2363 0
 • Moran Market
  Hits 2303 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2368 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 10441 0
 • Dawn
  Hits 2304 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2304 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2713 0
 • Rural Landscape
  Hits 3081 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2317 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2283 0

Award Winners