1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 71586 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2116 0
 • Rafting
  Hits 2152 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2121 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3766 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2061 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2128 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2136 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2210 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3568 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2257 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2182 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2167 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2182 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2202 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 11249 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2249 0
 • Fish Market
  Hits 2616 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10394 0
 • Traditional Dance
  Hits 2178 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2304 0
 • Stone Buddha
  Hits 2200 0
 • Traditional Dance
  Hits 2244 0
 • Seonjingang River
  Hits 2232 0
 • Chuam Beach
  Hits 2277 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2332 0
 • Farmer's Music
  Hits 2644 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2955 0
 • Swordsmanship
  Hits 2186 0
 • Stair Field
  Hits 2152 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2221 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2670 0
 • Lotte World
  Hits 1863 0
 • Rural Landscape
  Hits 2131 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2140 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2509 0
 • Insadong
  Hits 3071 0
 • Taekwondo
  Hits 2191 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2206 0
 • Moran Market
  Hits 2173 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2172 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 10051 0
 • Dawn
  Hits 2136 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2125 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2525 0
 • Rural Landscape
  Hits 2863 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2152 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2135 0

Award Winners