1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 33860 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1439 0
 • Rafting
  Hits 1460 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1442 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 2945 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1394 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1445 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1467 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1480 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2556 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1513 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1496 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1484 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1466 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1529 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1490 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1532 0
 • Fish Market
  Hits 1720 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 5312 0
 • Traditional Dance
  Hits 1426 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1529 0
 • Stone Buddha
  Hits 1437 0
 • Traditional Dance
  Hits 1473 0
 • Seonjingang River
  Hits 1457 0
 • Chuam Beach
  Hits 1470 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1482 0
 • Farmer's Music
  Hits 1697 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2001 0
 • Swordsmanship
  Hits 1517 0
 • Stair Field
  Hits 1475 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1457 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1934 0
 • Lotte World
  Hits 1279 0
 • Rural Landscape
  Hits 1456 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1446 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1635 0
 • Insadong
  Hits 2090 0
 • Taekwondo
  Hits 1466 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1476 0
 • Moran Market
  Hits 1491 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1508 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1499 0
 • Dawn
  Hits 1469 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1491 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1707 0
 • Rural Landscape
  Hits 1964 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1454 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1454 0

Award Winners