1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 30597 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1113 0
 • Rafting
  Hits 1150 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1109 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 2590 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1098 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1139 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1157 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1161 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2102 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1160 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1159 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1154 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1133 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1162 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1158 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1215 0
 • Fish Market
  Hits 1307 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1667 0
 • Traditional Dance
  Hits 1108 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1177 0
 • Stone Buddha
  Hits 1114 0
 • Traditional Dance
  Hits 1136 0
 • Seonjingang River
  Hits 1132 0
 • Chuam Beach
  Hits 1129 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1146 0
 • Farmer's Music
  Hits 1295 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1553 0
 • Swordsmanship
  Hits 1176 0
 • Stair Field
  Hits 1142 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1093 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1605 0
 • Lotte World
  Hits 973 0
 • Rural Landscape
  Hits 1109 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1124 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1251 0
 • Insadong
  Hits 1595 0
 • Taekwondo
  Hits 1147 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1146 0
 • Moran Market
  Hits 1147 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1154 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1156 0
 • Dawn
  Hits 1138 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1141 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1314 0
 • Rural Landscape
  Hits 1521 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1109 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1140 0

Award Winners