1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 45413 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1605 0
 • Rafting
  Hits 1621 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1601 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3130 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1557 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1601 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1611 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1636 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2787 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1686 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1660 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1635 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1642 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1694 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1665 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1689 0
 • Fish Market
  Hits 1923 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 7887 0
 • Traditional Dance
  Hits 1585 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1704 0
 • Stone Buddha
  Hits 1608 0
 • Traditional Dance
  Hits 1645 0
 • Seonjingang River
  Hits 1626 0
 • Chuam Beach
  Hits 1656 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1667 0
 • Farmer's Music
  Hits 1936 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2229 0
 • Swordsmanship
  Hits 1677 0
 • Stair Field
  Hits 1628 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1638 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2115 0
 • Lotte World
  Hits 1410 0
 • Rural Landscape
  Hits 1616 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1613 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1827 0
 • Insadong
  Hits 2317 0
 • Taekwondo
  Hits 1640 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1656 0
 • Moran Market
  Hits 1653 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1662 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1664 0
 • Dawn
  Hits 1631 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1648 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1913 0
 • Rural Landscape
  Hits 2180 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1621 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1622 0

Award Winners