1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 30714 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1126 0
 • Rafting
  Hits 1160 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1123 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 2603 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1105 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1149 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1167 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1174 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2115 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1174 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1175 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1167 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1146 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1174 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1169 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1233 0
 • Fish Market
  Hits 1320 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1685 0
 • Traditional Dance
  Hits 1117 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1197 0
 • Stone Buddha
  Hits 1123 0
 • Traditional Dance
  Hits 1151 0
 • Seonjingang River
  Hits 1139 0
 • Chuam Beach
  Hits 1145 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1162 0
 • Farmer's Music
  Hits 1303 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1579 0
 • Swordsmanship
  Hits 1192 0
 • Stair Field
  Hits 1160 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1111 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1621 0
 • Lotte World
  Hits 988 0
 • Rural Landscape
  Hits 1124 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1141 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1270 0
 • Insadong
  Hits 1613 0
 • Taekwondo
  Hits 1166 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1161 0
 • Moran Market
  Hits 1165 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1173 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1174 0
 • Dawn
  Hits 1152 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1157 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1336 0
 • Rural Landscape
  Hits 1544 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1123 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1153 0

Award Winners