1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 39142 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1539 0
 • Rafting
  Hits 1562 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1535 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3060 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1498 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1550 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1561 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1586 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2693 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1624 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1603 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1579 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1585 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1632 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1606 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1632 0
 • Fish Market
  Hits 1852 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 7223 0
 • Traditional Dance
  Hits 1520 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1624 0
 • Stone Buddha
  Hits 1541 0
 • Traditional Dance
  Hits 1582 0
 • Seonjingang River
  Hits 1554 0
 • Chuam Beach
  Hits 1583 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1593 0
 • Farmer's Music
  Hits 1837 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2137 0
 • Swordsmanship
  Hits 1617 0
 • Stair Field
  Hits 1562 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1569 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2050 0
 • Lotte World
  Hits 1365 0
 • Rural Landscape
  Hits 1557 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1550 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1746 0
 • Insadong
  Hits 2230 0
 • Taekwondo
  Hits 1570 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1595 0
 • Moran Market
  Hits 1587 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1601 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1604 0
 • Dawn
  Hits 1569 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1587 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1835 0
 • Rural Landscape
  Hits 2103 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1558 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1561 0

Award Winners