1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 58282 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1862 0
 • Rafting
  Hits 1891 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1866 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3499 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1821 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1894 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1870 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1925 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3163 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1966 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1924 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1900 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1909 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1951 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 8671 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1978 0
 • Fish Market
  Hits 2259 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 9553 0
 • Traditional Dance
  Hits 1883 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1984 0
 • Stone Buddha
  Hits 1895 0
 • Traditional Dance
  Hits 1951 0
 • Seonjingang River
  Hits 1927 0
 • Chuam Beach
  Hits 1968 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1993 0
 • Farmer's Music
  Hits 2301 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2590 0
 • Swordsmanship
  Hits 1943 0
 • Stair Field
  Hits 1898 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1923 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2392 0
 • Lotte World
  Hits 1632 0
 • Rural Landscape
  Hits 1866 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1876 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2174 0
 • Insadong
  Hits 2683 0
 • Taekwondo
  Hits 1932 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1960 0
 • Moran Market
  Hits 1916 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1923 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 8581 0
 • Dawn
  Hits 1902 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1894 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2221 0
 • Rural Landscape
  Hits 2530 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1893 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1914 0

Award Winners