1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 46216 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1628 0
 • Rafting
  Hits 1645 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1623 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3155 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1582 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1626 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1630 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1662 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2820 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1717 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1683 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1662 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1663 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1714 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1689 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1711 0
 • Fish Market
  Hits 1949 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 7963 0
 • Traditional Dance
  Hits 1609 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1731 0
 • Stone Buddha
  Hits 1636 0
 • Traditional Dance
  Hits 1669 0
 • Seonjingang River
  Hits 1649 0
 • Chuam Beach
  Hits 1682 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1691 0
 • Farmer's Music
  Hits 1963 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2260 0
 • Swordsmanship
  Hits 1698 0
 • Stair Field
  Hits 1653 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1660 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2141 0
 • Lotte World
  Hits 1431 0
 • Rural Landscape
  Hits 1640 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1637 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1856 0
 • Insadong
  Hits 2343 0
 • Taekwondo
  Hits 1669 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1676 0
 • Moran Market
  Hits 1674 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1683 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1687 0
 • Dawn
  Hits 1656 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1667 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1935 0
 • Rural Landscape
  Hits 2209 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1643 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1646 0

Award Winners