1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 60895 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1938 0
 • Rafting
  Hits 1959 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1938 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3569 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1883 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1973 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1935 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1994 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3284 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2048 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2001 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1975 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1987 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2023 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 9474 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2059 0
 • Fish Market
  Hits 2355 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 9833 0
 • Traditional Dance
  Hits 1968 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2080 0
 • Stone Buddha
  Hits 1991 0
 • Traditional Dance
  Hits 2029 0
 • Seonjingang River
  Hits 2010 0
 • Chuam Beach
  Hits 2060 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2090 0
 • Farmer's Music
  Hits 2410 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2709 0
 • Swordsmanship
  Hits 2012 0
 • Stair Field
  Hits 1969 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2006 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2471 0
 • Lotte World
  Hits 1692 0
 • Rural Landscape
  Hits 1940 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1957 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2283 0
 • Insadong
  Hits 2784 0
 • Taekwondo
  Hits 2011 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2028 0
 • Moran Market
  Hits 1987 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1992 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 9336 0
 • Dawn
  Hits 1970 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1967 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2302 0
 • Rural Landscape
  Hits 2634 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1976 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1980 0

Award Winners