1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 75104 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2235 0
 • Rafting
  Hits 2255 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2241 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3871 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2146 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2238 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2247 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2324 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3700 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2351 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2290 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2264 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2279 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2304 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 12101 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2342 0
 • Fish Market
  Hits 2768 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10583 0
 • Traditional Dance
  Hits 2276 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2400 0
 • Stone Buddha
  Hits 2302 0
 • Traditional Dance
  Hits 2346 0
 • Seonjingang River
  Hits 2341 0
 • Chuam Beach
  Hits 2362 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2424 0
 • Farmer's Music
  Hits 2745 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 3099 0
 • Swordsmanship
  Hits 2292 0
 • Stair Field
  Hits 2246 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2321 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2783 0
 • Lotte World
  Hits 1943 0
 • Rural Landscape
  Hits 2227 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2239 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2661 0
 • Insadong
  Hits 3202 0
 • Taekwondo
  Hits 2273 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2302 0
 • Moran Market
  Hits 2252 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2287 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 10359 0
 • Dawn
  Hits 2238 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2228 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2648 0
 • Rural Landscape
  Hits 2984 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2247 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2225 0

Award Winners