1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 62488 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1981 0
 • Rafting
  Hits 2015 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1978 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3620 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1928 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2011 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1987 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2052 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3372 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2124 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2054 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2034 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2051 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2080 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 10089 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2119 0
 • Fish Market
  Hits 2431 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10033 0
 • Traditional Dance
  Hits 2040 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2153 0
 • Stone Buddha
  Hits 2060 0
 • Traditional Dance
  Hits 2097 0
 • Seonjingang River
  Hits 2080 0
 • Chuam Beach
  Hits 2129 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2174 0
 • Farmer's Music
  Hits 2483 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2794 0
 • Swordsmanship
  Hits 2065 0
 • Stair Field
  Hits 2028 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2079 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2536 0
 • Lotte World
  Hits 1749 0
 • Rural Landscape
  Hits 2002 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2017 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2358 0
 • Insadong
  Hits 2881 0
 • Taekwondo
  Hits 2065 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2092 0
 • Moran Market
  Hits 2045 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2043 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 9699 0
 • Dawn
  Hits 2026 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2017 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2363 0
 • Rural Landscape
  Hits 2704 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2037 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2033 0

Award Winners