1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 36701 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1487 0
 • Rafting
  Hits 1506 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1485 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3004 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1442 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1497 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1507 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1525 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2611 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1571 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1551 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1525 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1526 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1577 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1550 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1577 0
 • Fish Market
  Hits 1792 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 6039 0
 • Traditional Dance
  Hits 1470 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1567 0
 • Stone Buddha
  Hits 1484 0
 • Traditional Dance
  Hits 1527 0
 • Seonjingang River
  Hits 1493 0
 • Chuam Beach
  Hits 1521 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1534 0
 • Farmer's Music
  Hits 1765 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2064 0
 • Swordsmanship
  Hits 1567 0
 • Stair Field
  Hits 1520 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1509 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1998 0
 • Lotte World
  Hits 1318 0
 • Rural Landscape
  Hits 1508 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1498 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1696 0
 • Insadong
  Hits 2148 0
 • Taekwondo
  Hits 1517 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1542 0
 • Moran Market
  Hits 1534 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1549 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1555 0
 • Dawn
  Hits 1521 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1529 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1775 0
 • Rural Landscape
  Hits 2024 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1504 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1506 0

Award Winners