1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 49473 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1686 0
 • Rafting
  Hits 1707 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1677 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3237 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1639 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1676 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1682 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1719 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2891 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1768 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1735 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1709 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1715 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1765 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 2742 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1768 0
 • Fish Market
  Hits 2010 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 8154 0
 • Traditional Dance
  Hits 1672 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1784 0
 • Stone Buddha
  Hits 1689 0
 • Traditional Dance
  Hits 1728 0
 • Seonjingang River
  Hits 1714 0
 • Chuam Beach
  Hits 1742 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1759 0
 • Farmer's Music
  Hits 2030 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2327 0
 • Swordsmanship
  Hits 1747 0
 • Stair Field
  Hits 1705 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1718 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2190 0
 • Lotte World
  Hits 1475 0
 • Rural Landscape
  Hits 1690 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1692 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1919 0
 • Insadong
  Hits 2408 0
 • Taekwondo
  Hits 1732 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1736 0
 • Moran Market
  Hits 1730 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1737 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1737 0
 • Dawn
  Hits 1715 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1720 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1991 0
 • Rural Landscape
  Hits 2272 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1694 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1704 0

Award Winners