1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 51398 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1693 0
 • Rafting
  Hits 1715 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1686 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3249 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1649 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1691 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1697 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1733 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2913 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1780 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1744 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1721 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1732 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1778 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 4781 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1782 0
 • Fish Market
  Hits 2021 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 8199 0
 • Traditional Dance
  Hits 1689 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1795 0
 • Stone Buddha
  Hits 1706 0
 • Traditional Dance
  Hits 1741 0
 • Seonjingang River
  Hits 1732 0
 • Chuam Beach
  Hits 1759 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1774 0
 • Farmer's Music
  Hits 2043 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2345 0
 • Swordsmanship
  Hits 1760 0
 • Stair Field
  Hits 1714 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1729 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2201 0
 • Lotte World
  Hits 1484 0
 • Rural Landscape
  Hits 1701 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1707 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1939 0
 • Insadong
  Hits 2432 0
 • Taekwondo
  Hits 1743 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1746 0
 • Moran Market
  Hits 1739 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1750 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1747 0
 • Dawn
  Hits 1730 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1729 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2000 0
 • Rural Landscape
  Hits 2281 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1706 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1715 0

Award Winners