1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 33610 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1417 0
 • Rafting
  Hits 1444 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1415 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 2926 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1372 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1425 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1452 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1459 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2521 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1503 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1473 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1462 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1436 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1507 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1469 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1510 0
 • Fish Market
  Hits 1693 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 4662 0
 • Traditional Dance
  Hits 1409 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1512 0
 • Stone Buddha
  Hits 1419 0
 • Traditional Dance
  Hits 1453 0
 • Seonjingang River
  Hits 1441 0
 • Chuam Beach
  Hits 1451 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1463 0
 • Farmer's Music
  Hits 1674 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1967 0
 • Swordsmanship
  Hits 1498 0
 • Stair Field
  Hits 1456 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1431 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1914 0
 • Lotte World
  Hits 1264 0
 • Rural Landscape
  Hits 1434 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1430 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1617 0
 • Insadong
  Hits 2062 0
 • Taekwondo
  Hits 1454 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1455 0
 • Moran Market
  Hits 1469 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1483 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1483 0
 • Dawn
  Hits 1455 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1468 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1686 0
 • Rural Landscape
  Hits 1940 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1435 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1432 0

Award Winners