1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 73418 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2181 0
 • Rafting
  Hits 2207 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2184 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3827 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2107 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2187 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2185 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2270 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3634 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2306 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2237 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2217 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2236 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2255 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 11758 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2288 0
 • Fish Market
  Hits 2688 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10463 0
 • Traditional Dance
  Hits 2223 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2359 0
 • Stone Buddha
  Hits 2256 0
 • Traditional Dance
  Hits 2299 0
 • Seonjingang River
  Hits 2292 0
 • Chuam Beach
  Hits 2324 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2381 0
 • Farmer's Music
  Hits 2703 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 3028 0
 • Swordsmanship
  Hits 2249 0
 • Stair Field
  Hits 2194 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2268 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2726 0
 • Lotte World
  Hits 1900 0
 • Rural Landscape
  Hits 2176 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2197 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2585 0
 • Insadong
  Hits 3139 0
 • Taekwondo
  Hits 2228 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2257 0
 • Moran Market
  Hits 2210 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2225 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 10120 0
 • Dawn
  Hits 2185 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2179 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2592 0
 • Rural Landscape
  Hits 2926 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2205 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2179 0

Award Winners