1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 45377 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1604 0
 • Rafting
  Hits 1621 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1601 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3129 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1557 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1600 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1611 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1635 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2786 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1686 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1660 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1635 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1640 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1693 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1664 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1689 0
 • Fish Market
  Hits 1923 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 7881 0
 • Traditional Dance
  Hits 1584 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1704 0
 • Stone Buddha
  Hits 1607 0
 • Traditional Dance
  Hits 1644 0
 • Seonjingang River
  Hits 1626 0
 • Chuam Beach
  Hits 1655 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1667 0
 • Farmer's Music
  Hits 1936 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2229 0
 • Swordsmanship
  Hits 1676 0
 • Stair Field
  Hits 1628 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1637 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2114 0
 • Lotte World
  Hits 1410 0
 • Rural Landscape
  Hits 1616 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1613 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1827 0
 • Insadong
  Hits 2315 0
 • Taekwondo
  Hits 1639 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1655 0
 • Moran Market
  Hits 1652 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1662 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1664 0
 • Dawn
  Hits 1631 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1647 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1912 0
 • Rural Landscape
  Hits 2180 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1620 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1621 0

Award Winners