1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 33838 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1435 0
 • Rafting
  Hits 1457 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1438 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 2943 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1390 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1441 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1465 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1477 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2551 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1511 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1493 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1481 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1457 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1527 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1488 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1530 0
 • Fish Market
  Hits 1715 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 5189 0
 • Traditional Dance
  Hits 1422 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1527 0
 • Stone Buddha
  Hits 1436 0
 • Traditional Dance
  Hits 1470 0
 • Seonjingang River
  Hits 1456 0
 • Chuam Beach
  Hits 1466 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1481 0
 • Farmer's Music
  Hits 1694 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1994 0
 • Swordsmanship
  Hits 1512 0
 • Stair Field
  Hits 1475 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1452 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1929 0
 • Lotte World
  Hits 1277 0
 • Rural Landscape
  Hits 1454 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1444 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1632 0
 • Insadong
  Hits 2085 0
 • Taekwondo
  Hits 1463 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1473 0
 • Moran Market
  Hits 1487 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1505 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1497 0
 • Dawn
  Hits 1466 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1487 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1704 0
 • Rural Landscape
  Hits 1960 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1450 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1453 0

Award Winners