1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 62577 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1988 0
 • Rafting
  Hits 2021 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1984 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3625 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1935 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2018 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1993 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2058 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3382 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2131 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2059 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2039 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2058 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2087 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 10113 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2126 0
 • Fish Market
  Hits 2438 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10052 0
 • Traditional Dance
  Hits 2046 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2159 0
 • Stone Buddha
  Hits 2066 0
 • Traditional Dance
  Hits 2103 0
 • Seonjingang River
  Hits 2087 0
 • Chuam Beach
  Hits 2137 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2181 0
 • Farmer's Music
  Hits 2491 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2802 0
 • Swordsmanship
  Hits 2070 0
 • Stair Field
  Hits 2035 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2087 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2544 0
 • Lotte World
  Hits 1754 0
 • Rural Landscape
  Hits 2009 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2024 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2366 0
 • Insadong
  Hits 2890 0
 • Taekwondo
  Hits 2072 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2098 0
 • Moran Market
  Hits 2054 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2050 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 9706 0
 • Dawn
  Hits 2031 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2025 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2368 0
 • Rural Landscape
  Hits 2711 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2043 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2040 0

Award Winners