1998 The 26th Tourism Photo Contest (80)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 80458 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2592 0
 • Rafting
  Hits 2571 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2619 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 4179 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2507 0
 • No title
  Hits 2581 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2573 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2673 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 4178 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2701 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2620 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2579 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2557 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2614 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 12657 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2629 0
 • Fish Market
  Hits 3139 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 11263 0
 • Traditional Dance
  Hits 2590 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2719 0
 • Stone Buddha
  Hits 2598 0
 • Traditional Dance
  Hits 2656 0
 • Seonjingang River
  Hits 2648 0
 • Chuam Beach
  Hits 2648 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2731 0
 • Farmer's Music
  Hits 3097 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 3569 0
 • Swordsmanship
  Hits 2637 0
 • Stair Field
  Hits 2560 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2644 0
 • Korean Folk Village
  Hits 3103 0
 • Lotte World
  Hits 2239 0
 • Rural Landscape
  Hits 2540 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2544 0
 • Seochulji Pond
  Hits 3055 0
 • Insadong
  Hits 3655 0
 • Taekwondo
  Hits 2582 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2615 0
 • Moran Market
  Hits 2530 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2618 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 10697 0
 • Dawn
  Hits 2543 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2535 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 3903 0
 • Rural Landscape
  Hits 3419 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2553 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2527 0

Award Winners