1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 58547 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1876 0
 • Rafting
  Hits 1904 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1879 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3517 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1828 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1904 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1881 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1933 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3177 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1974 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1931 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1912 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1923 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1966 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 8755 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1987 0
 • Fish Market
  Hits 2272 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 9586 0
 • Traditional Dance
  Hits 1897 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2004 0
 • Stone Buddha
  Hits 1908 0
 • Traditional Dance
  Hits 1963 0
 • Seonjingang River
  Hits 1942 0
 • Chuam Beach
  Hits 1984 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2005 0
 • Farmer's Music
  Hits 2319 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2606 0
 • Swordsmanship
  Hits 1954 0
 • Stair Field
  Hits 1913 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1934 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2405 0
 • Lotte World
  Hits 1638 0
 • Rural Landscape
  Hits 1876 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1889 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2191 0
 • Insadong
  Hits 2695 0
 • Taekwondo
  Hits 1944 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1973 0
 • Moran Market
  Hits 1930 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1932 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 8696 0
 • Dawn
  Hits 1919 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1905 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2235 0
 • Rural Landscape
  Hits 2544 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1909 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1926 0

Award Winners