1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 39064 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1538 0
 • Rafting
  Hits 1558 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1533 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3059 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1497 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1549 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1560 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1586 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2688 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1620 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1601 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1576 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1583 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1627 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1603 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1630 0
 • Fish Market
  Hits 1850 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 7222 0
 • Traditional Dance
  Hits 1516 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1621 0
 • Stone Buddha
  Hits 1535 0
 • Traditional Dance
  Hits 1578 0
 • Seonjingang River
  Hits 1550 0
 • Chuam Beach
  Hits 1580 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1587 0
 • Farmer's Music
  Hits 1833 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2135 0
 • Swordsmanship
  Hits 1617 0
 • Stair Field
  Hits 1560 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1564 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2049 0
 • Lotte World
  Hits 1362 0
 • Rural Landscape
  Hits 1556 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1549 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1745 0
 • Insadong
  Hits 2228 0
 • Taekwondo
  Hits 1568 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1594 0
 • Moran Market
  Hits 1586 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1599 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1604 0
 • Dawn
  Hits 1568 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1585 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1832 0
 • Rural Landscape
  Hits 2101 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1558 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1560 0

Award Winners