1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 75050 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2234 0
 • Rafting
  Hits 2255 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2238 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3871 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2142 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2237 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2247 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2322 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3697 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2349 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2290 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2263 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2277 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2304 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 12092 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2341 0
 • Fish Market
  Hits 2763 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10582 0
 • Traditional Dance
  Hits 2274 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2399 0
 • Stone Buddha
  Hits 2302 0
 • Traditional Dance
  Hits 2344 0
 • Seonjingang River
  Hits 2341 0
 • Chuam Beach
  Hits 2359 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2424 0
 • Farmer's Music
  Hits 2744 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 3097 0
 • Swordsmanship
  Hits 2292 0
 • Stair Field
  Hits 2246 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2319 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2782 0
 • Lotte World
  Hits 1939 0
 • Rural Landscape
  Hits 2225 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2238 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2659 0
 • Insadong
  Hits 3201 0
 • Taekwondo
  Hits 2272 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2301 0
 • Moran Market
  Hits 2251 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2286 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 10358 0
 • Dawn
  Hits 2238 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2227 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2646 0
 • Rural Landscape
  Hits 2982 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2246 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2224 0

Award Winners