1998 The 26th Tourism Photo Contest (80)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 76793 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2294 0
 • Rafting
  Hits 2310 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2304 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3925 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2209 0
 • No title
  Hits 2307 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2300 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2387 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3780 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2414 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2346 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2322 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2328 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2361 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 12260 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2387 0
 • Fish Market
  Hits 2849 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10700 0
 • Traditional Dance
  Hits 2326 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2456 0
 • Stone Buddha
  Hits 2343 0
 • Traditional Dance
  Hits 2404 0
 • Seonjingang River
  Hits 2392 0
 • Chuam Beach
  Hits 2409 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2476 0
 • Farmer's Music
  Hits 2806 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 3197 0
 • Swordsmanship
  Hits 2348 0
 • Stair Field
  Hits 2306 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2380 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2830 0
 • Lotte World
  Hits 1985 0
 • Rural Landscape
  Hits 2283 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2289 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2738 0
 • Insadong
  Hits 3274 0
 • Taekwondo
  Hits 2318 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2355 0
 • Moran Market
  Hits 2294 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2352 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 10428 0
 • Dawn
  Hits 2288 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2284 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2694 0
 • Rural Landscape
  Hits 3055 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2303 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2264 0

Award Winners