1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 68205 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2061 0
 • Rafting
  Hits 2094 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2060 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3705 0
 • Traritional Pipe
  Hits 2017 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2080 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2071 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2147 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3492 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2207 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2139 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2114 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2131 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2155 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 10691 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2195 0
 • Fish Market
  Hits 2546 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10281 0
 • Traditional Dance
  Hits 2131 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2258 0
 • Stone Buddha
  Hits 2146 0
 • Traditional Dance
  Hits 2191 0
 • Seonjingang River
  Hits 2172 0
 • Chuam Beach
  Hits 2220 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2268 0
 • Farmer's Music
  Hits 2584 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2892 0
 • Swordsmanship
  Hits 2138 0
 • Stair Field
  Hits 2102 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2168 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2624 0
 • Lotte World
  Hits 1819 0
 • Rural Landscape
  Hits 2077 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2092 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2454 0
 • Insadong
  Hits 2988 0
 • Taekwondo
  Hits 2144 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2162 0
 • Moran Market
  Hits 2118 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2119 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 9818 0
 • Dawn
  Hits 2091 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2087 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2458 0
 • Rural Landscape
  Hits 2795 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2108 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2099 0

Award Winners