1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 63717 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 2001 0
 • Rafting
  Hits 2040 0
 • Guinsa Temple
  Hits 2003 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3644 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1951 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2029 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2007 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 2081 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3414 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2151 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2079 0
 • Namsadang-nori
  Hits 2055 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 2074 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2101 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 10408 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2147 0
 • Fish Market
  Hits 2463 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 10145 0
 • Traditional Dance
  Hits 2065 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2187 0
 • Stone Buddha
  Hits 2083 0
 • Traditional Dance
  Hits 2126 0
 • Seonjingang River
  Hits 2114 0
 • Chuam Beach
  Hits 2156 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2202 0
 • Farmer's Music
  Hits 2517 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2827 0
 • Swordsmanship
  Hits 2085 0
 • Stair Field
  Hits 2047 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2114 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2571 0
 • Lotte World
  Hits 1776 0
 • Rural Landscape
  Hits 2028 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 2043 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2388 0
 • Insadong
  Hits 2923 0
 • Taekwondo
  Hits 2097 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2113 0
 • Moran Market
  Hits 2073 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 2066 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 9742 0
 • Dawn
  Hits 2047 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2043 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2391 0
 • Rural Landscape
  Hits 2731 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2057 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 2050 0

Award Winners