1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 30511 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1108 0
 • Rafting
  Hits 1145 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1104 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 2582 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1092 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1135 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1150 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1155 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2092 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1155 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1155 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1152 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1131 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1158 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1153 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1211 0
 • Fish Market
  Hits 1302 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1656 0
 • Traditional Dance
  Hits 1102 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1175 0
 • Stone Buddha
  Hits 1107 0
 • Traditional Dance
  Hits 1130 0
 • Seonjingang River
  Hits 1125 0
 • Chuam Beach
  Hits 1127 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1140 0
 • Farmer's Music
  Hits 1289 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1546 0
 • Swordsmanship
  Hits 1172 0
 • Stair Field
  Hits 1136 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1086 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1599 0
 • Lotte World
  Hits 969 0
 • Rural Landscape
  Hits 1104 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1119 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1244 0
 • Insadong
  Hits 1585 0
 • Taekwondo
  Hits 1139 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1139 0
 • Moran Market
  Hits 1140 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1152 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1148 0
 • Dawn
  Hits 1133 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1132 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1310 0
 • Rural Landscape
  Hits 1517 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1102 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1135 0

Award Winners