1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 35433 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1479 0
 • Rafting
  Hits 1499 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1477 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 2993 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1436 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1483 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1500 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1522 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2600 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1559 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1545 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1519 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1517 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1568 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1540 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1568 0
 • Fish Market
  Hits 1777 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 5891 0
 • Traditional Dance
  Hits 1460 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1558 0
 • Stone Buddha
  Hits 1473 0
 • Traditional Dance
  Hits 1519 0
 • Seonjingang River
  Hits 1487 0
 • Chuam Beach
  Hits 1516 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1520 0
 • Farmer's Music
  Hits 1755 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2046 0
 • Swordsmanship
  Hits 1558 0
 • Stair Field
  Hits 1510 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1499 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1989 0
 • Lotte World
  Hits 1311 0
 • Rural Landscape
  Hits 1498 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1490 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1687 0
 • Insadong
  Hits 2142 0
 • Taekwondo
  Hits 1507 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1532 0
 • Moran Market
  Hits 1526 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1537 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1549 0
 • Dawn
  Hits 1511 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1524 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1767 0
 • Rural Landscape
  Hits 2017 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1495 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1496 0

Award Winners