1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 36422 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1485 0
 • Rafting
  Hits 1505 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1483 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3003 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1441 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1495 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1505 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1524 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 2608 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1569 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1551 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1525 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1523 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1576 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 1547 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1576 0
 • Fish Market
  Hits 1786 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 6037 0
 • Traditional Dance
  Hits 1470 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1565 0
 • Stone Buddha
  Hits 1481 0
 • Traditional Dance
  Hits 1526 0
 • Seonjingang River
  Hits 1493 0
 • Chuam Beach
  Hits 1519 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1531 0
 • Farmer's Music
  Hits 1763 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2061 0
 • Swordsmanship
  Hits 1565 0
 • Stair Field
  Hits 1520 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1508 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1997 0
 • Lotte World
  Hits 1318 0
 • Rural Landscape
  Hits 1507 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1497 0
 • Seochulji Pond
  Hits 1695 0
 • Insadong
  Hits 2148 0
 • Taekwondo
  Hits 1514 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1540 0
 • Moran Market
  Hits 1531 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1546 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 1554 0
 • Dawn
  Hits 1521 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1527 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 1774 0
 • Rural Landscape
  Hits 2023 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1503 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1504 0

Award Winners