1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 60787 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1937 0
 • Rafting
  Hits 1958 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1937 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3569 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1883 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1972 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1933 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1993 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3282 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2047 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2001 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1973 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1986 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 2021 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 9454 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 2059 0
 • Fish Market
  Hits 2352 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 9823 0
 • Traditional Dance
  Hits 1966 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 2079 0
 • Stone Buddha
  Hits 1989 0
 • Traditional Dance
  Hits 2027 0
 • Seonjingang River
  Hits 2010 0
 • Chuam Beach
  Hits 2056 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 2088 0
 • Farmer's Music
  Hits 2407 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2707 0
 • Swordsmanship
  Hits 2010 0
 • Stair Field
  Hits 1967 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2004 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2468 0
 • Lotte World
  Hits 1692 0
 • Rural Landscape
  Hits 1939 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1956 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2278 0
 • Insadong
  Hits 2781 0
 • Taekwondo
  Hits 2011 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 2028 0
 • Moran Market
  Hits 1987 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1989 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 9332 0
 • Dawn
  Hits 1969 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1965 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2301 0
 • Rural Landscape
  Hits 2634 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1975 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1980 0

Award Winners