1998 The 26th Tourism Photo Contest (81)

 • Enthronement Ceremony of King Sejong
  Hits 55049 0
 • Seonggoksa Temple
  Hits 1793 0
 • Rafting
  Hits 1806 0
 • Guinsa Temple
  Hits 1791 0
 • Dodamsambong Peaks
  Hits 3385 0
 • Traritional Pipe
  Hits 1750 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1798 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1790 0
 • Traditional Shamanistic Rite
  Hits 1847 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 3056 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 1885 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1847 0
 • Namsadang-nori
  Hits 1822 0
 • Jusangjeolli Cliff
  Hits 1832 0
 • Mt. Wolchulsan
  Hits 1879 0
 • Anmyeondo Island
  Hits 6469 0
 • Jeju Seongeup Folk Village
  Hits 1888 0
 • Fish Market
  Hits 2155 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 8763 0
 • Traditional Dance
  Hits 1801 0
 • Traditional Drum Dance
  Hits 1900 0
 • Stone Buddha
  Hits 1809 0
 • Traditional Dance
  Hits 1853 0
 • Seonjingang River
  Hits 1845 0
 • Chuam Beach
  Hits 1871 0
 • Changdeokgung Palace
  Hits 1891 0
 • Farmer's Music
  Hits 2166 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2469 0
 • Swordsmanship
  Hits 1871 0
 • Stair Field
  Hits 1813 0
 • Korean Folk Village
  Hits 1838 0
 • Korean Folk Village
  Hits 2316 0
 • Lotte World
  Hits 1566 0
 • Rural Landscape
  Hits 1793 0
 • Hand-weaving Work
  Hits 1797 0
 • Seochulji Pond
  Hits 2054 0
 • Insadong
  Hits 2549 0
 • Taekwondo
  Hits 1842 0
 • Changgyeonggung Palace
  Hits 1841 0
 • Moran Market
  Hits 1824 0
 • Tourist at Gyeongbokgung Palace
  Hits 1853 0
 • Dangun Religious Service
  Hits 6625 0
 • Dawn
  Hits 1822 0
 • Nakaneupseong Folk Village
  Hits 1823 0
 • Dawn of Yeouido
  Hits 2123 0
 • Rural Landscape
  Hits 2393 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1805 0
 • Taegeuk Fan
  Hits 1805 0

Award Winners