1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 3418 0
 • Ski
  Hits 2566 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 17959 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2501 0
 • Night view of Seoul
  Hits 3543 0
 • Shopping
  Hits 2718 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2374 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 2492 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 2299 0
 • Wibong Fall
  Hits 3242 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2430 0
 • Picnic
  Hits 2510 0
 • Leek Field
  Hits 2346 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 2393 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2857 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 5650 0
 • Mask Dance
  Hits 2266 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2285 0
 • Exorcism
  Hits 3255 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2711 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 21371 0
 • Funeral Parade
  Hits 2389 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2394 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2918 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 6987 0
 • Royal Tombs
  Hits 2417 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2355 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 3242 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 16310 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 2382 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 2302 0
 • Yutnori
  Hits 2282 0
 • Marathon
  Hits 2838 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2312 0
 • Rugby
  Hits 2259 0
 • Unjusa Temple
  Hits 2301 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 3303 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2307 0
 • Tapsa Temple
  Hits 5497 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2274 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 2307 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2834 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 2298 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 2385 0
 • Mt. Maisan
  Hits 6509 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3267 0
 • Sea and Mountain
  Hits 2390 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2323 0

Award Winners