1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 3221 0
 • Ski
  Hits 2431 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 16741 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2365 0
 • Night view of Seoul
  Hits 3419 0
 • Shopping
  Hits 2580 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2233 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 2349 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 2167 0
 • Wibong Fall
  Hits 3067 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2303 0
 • Picnic
  Hits 2370 0
 • Leek Field
  Hits 2220 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 2260 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2702 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 5403 0
 • Mask Dance
  Hits 2146 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2164 0
 • Exorcism
  Hits 3070 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2581 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 20140 0
 • Funeral Parade
  Hits 2254 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2265 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2744 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 6488 0
 • Royal Tombs
  Hits 2285 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2225 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 3057 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 15422 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 2259 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 2177 0
 • Yutnori
  Hits 2147 0
 • Marathon
  Hits 2714 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2193 0
 • Rugby
  Hits 2141 0
 • Unjusa Temple
  Hits 2169 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 3115 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2180 0
 • Tapsa Temple
  Hits 5318 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2146 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 2192 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2682 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 2178 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 2261 0
 • Mt. Maisan
  Hits 6202 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3085 0
 • Sea and Mountain
  Hits 2261 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2193 0

Award Winners