1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 1963 0
 • Ski
  Hits 1473 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2378 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1420 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2389 0
 • Shopping
  Hits 1527 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1359 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1433 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1345 0
 • Wibong Fall
  Hits 1966 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1443 0
 • Picnic
  Hits 1449 0
 • Leek Field
  Hits 1351 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1417 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1620 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 1347 0
 • Mask Dance
  Hits 1337 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1339 0
 • Exorcism
  Hits 1948 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1693 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7279 0
 • Funeral Parade
  Hits 1383 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1394 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1663 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4283 0
 • Royal Tombs
  Hits 1416 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1399 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 1906 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 3271 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1391 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1351 0
 • Yutnori
  Hits 1332 0
 • Marathon
  Hits 1570 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1361 0
 • Rugby
  Hits 1340 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1332 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 1955 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1357 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1384 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1338 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1357 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1560 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1351 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1351 0
 • Mt. Maisan
  Hits 3950 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 1890 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1351 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1337 0

Award Winners