1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2207 0
 • Ski
  Hits 1653 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2578 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1612 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2596 0
 • Shopping
  Hits 1760 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1521 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1612 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1497 0
 • Wibong Fall
  Hits 2193 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1604 0
 • Picnic
  Hits 1637 0
 • Leek Field
  Hits 1525 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1586 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1852 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3378 0
 • Mask Dance
  Hits 1512 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1522 0
 • Exorcism
  Hits 2175 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1879 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7767 0
 • Funeral Parade
  Hits 1557 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1592 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1888 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4681 0
 • Royal Tombs
  Hits 1610 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1582 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2142 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 5059 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1572 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1532 0
 • Yutnori
  Hits 1517 0
 • Marathon
  Hits 1821 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1559 0
 • Rugby
  Hits 1500 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1515 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2205 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1535 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1556 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1500 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1516 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1788 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1522 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1530 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4383 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2135 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1536 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1492 0

Award Winners