1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2230 0
 • Ski
  Hits 1662 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2597 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1626 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2607 0
 • Shopping
  Hits 1773 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1530 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1623 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1509 0
 • Wibong Fall
  Hits 2207 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1618 0
 • Picnic
  Hits 1655 0
 • Leek Field
  Hits 1536 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1597 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1865 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3388 0
 • Mask Dance
  Hits 1524 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1540 0
 • Exorcism
  Hits 2193 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1895 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7798 0
 • Funeral Parade
  Hits 1570 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1602 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1904 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4700 0
 • Royal Tombs
  Hits 1630 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1592 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2158 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 5079 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1583 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1544 0
 • Yutnori
  Hits 1529 0
 • Marathon
  Hits 1838 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1567 0
 • Rugby
  Hits 1510 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1529 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2223 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1547 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1567 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1514 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1530 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1802 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1535 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1546 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4408 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2150 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1551 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1505 0

Award Winners