1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2828 0
 • Ski
  Hits 2135 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 12778 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2111 0
 • Night view of Seoul
  Hits 3085 0
 • Shopping
  Hits 2255 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1950 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 2048 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1902 0
 • Wibong Fall
  Hits 2740 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2041 0
 • Picnic
  Hits 2105 0
 • Leek Field
  Hits 1966 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1979 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2365 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 4804 0
 • Mask Dance
  Hits 1929 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1911 0
 • Exorcism
  Hits 2726 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2330 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 13201 0
 • Funeral Parade
  Hits 2013 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2011 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2392 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 5683 0
 • Royal Tombs
  Hits 2042 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2001 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2722 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 13833 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1998 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1941 0
 • Yutnori
  Hits 1909 0
 • Marathon
  Hits 2421 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1958 0
 • Rugby
  Hits 1899 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1916 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2771 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1943 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1953 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1904 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1958 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2332 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1952 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 2012 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5503 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2746 0
 • Sea and Mountain
  Hits 2019 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1937 0

Award Winners