1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 3027 0
 • Ski
  Hits 2290 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 14124 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2242 0
 • Night view of Seoul
  Hits 3286 0
 • Shopping
  Hits 2432 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2099 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 2215 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 2033 0
 • Wibong Fall
  Hits 2916 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2181 0
 • Picnic
  Hits 2246 0
 • Leek Field
  Hits 2093 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 2122 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2540 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 5117 0
 • Mask Dance
  Hits 2047 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2046 0
 • Exorcism
  Hits 2907 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2473 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 14595 0
 • Funeral Parade
  Hits 2136 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2147 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2574 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 5953 0
 • Royal Tombs
  Hits 2168 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2113 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2899 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 14801 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 2128 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 2051 0
 • Yutnori
  Hits 2030 0
 • Marathon
  Hits 2568 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2078 0
 • Rugby
  Hits 2024 0
 • Unjusa Temple
  Hits 2043 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2946 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2074 0
 • Tapsa Temple
  Hits 5080 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2027 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 2073 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2500 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 2063 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 2139 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5838 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2919 0
 • Sea and Mountain
  Hits 2142 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2058 0

Award Winners