1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2096 0
 • Ski
  Hits 1572 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2487 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1525 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2505 0
 • Shopping
  Hits 1655 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1445 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1525 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1429 0
 • Wibong Fall
  Hits 2094 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1529 0
 • Picnic
  Hits 1537 0
 • Leek Field
  Hits 1444 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1514 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1738 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 2255 0
 • Mask Dance
  Hits 1436 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1434 0
 • Exorcism
  Hits 2070 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1787 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7555 0
 • Funeral Parade
  Hits 1470 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1495 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1773 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4504 0
 • Royal Tombs
  Hits 1510 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1489 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2032 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 4573 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1485 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1446 0
 • Yutnori
  Hits 1441 0
 • Marathon
  Hits 1704 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1468 0
 • Rugby
  Hits 1427 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1442 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2094 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1443 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1470 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1418 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1433 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1671 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1432 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1440 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4202 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2031 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1441 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1414 0

Award Winners