1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2566 0
 • Ski
  Hits 1949 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 10818 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1898 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2906 0
 • Shopping
  Hits 2063 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1789 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1893 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1740 0
 • Wibong Fall
  Hits 2523 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1878 0
 • Picnic
  Hits 1923 0
 • Leek Field
  Hits 1805 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1822 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2179 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3930 0
 • Mask Dance
  Hits 1781 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1772 0
 • Exorcism
  Hits 2522 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2154 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 9554 0
 • Funeral Parade
  Hits 1816 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1853 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2187 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 5317 0
 • Royal Tombs
  Hits 1867 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1832 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2477 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 12217 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1818 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1794 0
 • Yutnori
  Hits 1761 0
 • Marathon
  Hits 2160 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1805 0
 • Rugby
  Hits 1744 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1764 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2564 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1795 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1798 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1753 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1793 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2134 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1786 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1834 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5065 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2533 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1833 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1782 0

Award Winners