1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2328 0
 • Ski
  Hits 1745 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 6170 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1701 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2689 0
 • Shopping
  Hits 1845 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1604 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1692 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1578 0
 • Wibong Fall
  Hits 2289 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1701 0
 • Picnic
  Hits 1736 0
 • Leek Field
  Hits 1609 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1653 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1954 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3562 0
 • Mask Dance
  Hits 1594 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1603 0
 • Exorcism
  Hits 2282 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1963 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 8004 0
 • Funeral Parade
  Hits 1646 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1675 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1980 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4846 0
 • Royal Tombs
  Hits 1695 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1651 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2240 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 8419 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1643 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1616 0
 • Yutnori
  Hits 1592 0
 • Marathon
  Hits 1931 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1635 0
 • Rugby
  Hits 1571 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1589 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2307 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1612 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1618 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1576 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1590 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1887 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1604 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1623 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4575 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2233 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1623 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1577 0

Award Winners