1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 3127 0
 • Ski
  Hits 2350 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 14607 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2292 0
 • Night view of Seoul
  Hits 3345 0
 • Shopping
  Hits 2496 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2166 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 2275 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 2104 0
 • Wibong Fall
  Hits 2984 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2237 0
 • Picnic
  Hits 2310 0
 • Leek Field
  Hits 2157 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 2186 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2621 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 5255 0
 • Mask Dance
  Hits 2097 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2100 0
 • Exorcism
  Hits 2990 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2527 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 15451 0
 • Funeral Parade
  Hits 2197 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2203 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2649 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 6150 0
 • Royal Tombs
  Hits 2221 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2172 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2978 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 15188 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 2188 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 2114 0
 • Yutnori
  Hits 2082 0
 • Marathon
  Hits 2644 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2134 0
 • Rugby
  Hits 2085 0
 • Unjusa Temple
  Hits 2099 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 3032 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2129 0
 • Tapsa Temple
  Hits 5219 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2079 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 2130 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2598 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 2116 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 2196 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5998 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2996 0
 • Sea and Mountain
  Hits 2193 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2128 0

Award Winners