1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2679 0
 • Ski
  Hits 2039 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 11562 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2003 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2989 0
 • Shopping
  Hits 2154 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1868 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1974 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1814 0
 • Wibong Fall
  Hits 2626 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1957 0
 • Picnic
  Hits 1999 0
 • Leek Field
  Hits 1886 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1892 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2261 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 4435 0
 • Mask Dance
  Hits 1848 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1835 0
 • Exorcism
  Hits 2636 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2226 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 11500 0
 • Funeral Parade
  Hits 1904 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1934 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2279 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 5517 0
 • Royal Tombs
  Hits 1945 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1918 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2592 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 12988 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1895 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1866 0
 • Yutnori
  Hits 1833 0
 • Marathon
  Hits 2276 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1879 0
 • Rugby
  Hits 1823 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1831 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2663 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1875 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1876 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1833 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1872 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2234 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1862 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1906 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5281 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2637 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1921 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1853 0

Award Winners