1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2204 0
 • Ski
  Hits 1650 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2574 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1610 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2593 0
 • Shopping
  Hits 1757 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1518 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1608 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1494 0
 • Wibong Fall
  Hits 2189 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1601 0
 • Picnic
  Hits 1635 0
 • Leek Field
  Hits 1523 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1582 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1847 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3375 0
 • Mask Dance
  Hits 1509 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1518 0
 • Exorcism
  Hits 2171 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1874 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7755 0
 • Funeral Parade
  Hits 1553 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1587 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1884 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4668 0
 • Royal Tombs
  Hits 1606 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1579 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2140 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 5054 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1570 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1530 0
 • Yutnori
  Hits 1515 0
 • Marathon
  Hits 1815 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1556 0
 • Rugby
  Hits 1497 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1511 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2202 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1532 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1553 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1497 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1512 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1783 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1517 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1527 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4373 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2130 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1534 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1488 0

Award Winners