1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2318 0
 • Ski
  Hits 1738 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 5734 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1692 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2680 0
 • Shopping
  Hits 1837 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1598 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1683 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1571 0
 • Wibong Fall
  Hits 2283 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1696 0
 • Picnic
  Hits 1725 0
 • Leek Field
  Hits 1602 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1646 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1948 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3534 0
 • Mask Dance
  Hits 1583 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1593 0
 • Exorcism
  Hits 2279 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1959 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7987 0
 • Funeral Parade
  Hits 1637 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1669 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1976 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4826 0
 • Royal Tombs
  Hits 1688 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1647 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2236 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 7035 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1641 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1609 0
 • Yutnori
  Hits 1586 0
 • Marathon
  Hits 1916 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1629 0
 • Rugby
  Hits 1565 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1586 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2296 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1607 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1613 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1569 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1584 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1876 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1594 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1618 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4549 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2225 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1618 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1569 0

Award Winners