1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 1922 0
 • Ski
  Hits 1445 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2353 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1392 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2370 0
 • Shopping
  Hits 1505 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1339 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1415 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1323 0
 • Wibong Fall
  Hits 1941 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1422 0
 • Picnic
  Hits 1417 0
 • Leek Field
  Hits 1334 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1393 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1601 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 1329 0
 • Mask Dance
  Hits 1321 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1320 0
 • Exorcism
  Hits 1915 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1663 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7203 0
 • Funeral Parade
  Hits 1357 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1379 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1633 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4241 0
 • Royal Tombs
  Hits 1390 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1370 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 1871 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 3238 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1367 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1323 0
 • Yutnori
  Hits 1316 0
 • Marathon
  Hits 1538 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1342 0
 • Rugby
  Hits 1312 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1304 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 1928 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1334 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1365 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1310 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1337 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1529 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1328 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1332 0
 • Mt. Maisan
  Hits 3883 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 1863 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1322 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1315 0

Award Winners