1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2575 0
 • Ski
  Hits 1959 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 10868 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1907 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2917 0
 • Shopping
  Hits 2072 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1799 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1899 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1746 0
 • Wibong Fall
  Hits 2531 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1882 0
 • Picnic
  Hits 1932 0
 • Leek Field
  Hits 1810 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1827 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2187 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3935 0
 • Mask Dance
  Hits 1785 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1776 0
 • Exorcism
  Hits 2526 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2158 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 9778 0
 • Funeral Parade
  Hits 1824 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1860 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2198 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 5333 0
 • Royal Tombs
  Hits 1872 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1836 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2488 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 12263 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1824 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1800 0
 • Yutnori
  Hits 1768 0
 • Marathon
  Hits 2172 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1812 0
 • Rugby
  Hits 1755 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1768 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2573 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1802 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1805 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1764 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1800 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2142 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1795 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1841 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5076 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2545 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1842 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1793 0

Award Winners