1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 1995 0
 • Ski
  Hits 1500 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2401 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1448 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2425 0
 • Shopping
  Hits 1562 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1385 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1464 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1361 0
 • Wibong Fall
  Hits 2003 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1467 0
 • Picnic
  Hits 1470 0
 • Leek Field
  Hits 1384 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1448 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1650 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 1368 0
 • Mask Dance
  Hits 1368 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1368 0
 • Exorcism
  Hits 1978 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1719 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7360 0
 • Funeral Parade
  Hits 1408 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1423 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1694 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4347 0
 • Royal Tombs
  Hits 1440 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1425 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 1939 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 3333 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1419 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1379 0
 • Yutnori
  Hits 1355 0
 • Marathon
  Hits 1612 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1396 0
 • Rugby
  Hits 1362 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1367 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 1988 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1376 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1410 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1364 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1376 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1585 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1366 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1374 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4020 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 1936 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1375 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1363 0

Award Winners