1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2974 0
 • Ski
  Hits 2248 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 13682 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2205 0
 • Night view of Seoul
  Hits 3243 0
 • Shopping
  Hits 2367 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2044 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 2152 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1978 0
 • Wibong Fall
  Hits 2854 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2132 0
 • Picnic
  Hits 2203 0
 • Leek Field
  Hits 2047 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 2074 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2474 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 5009 0
 • Mask Dance
  Hits 2013 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1998 0
 • Exorcism
  Hits 2858 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2431 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 14172 0
 • Funeral Parade
  Hits 2101 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2108 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2503 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 5865 0
 • Royal Tombs
  Hits 2127 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2085 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2845 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 14483 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 2084 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 2014 0
 • Yutnori
  Hits 1990 0
 • Marathon
  Hits 2519 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2038 0
 • Rugby
  Hits 1978 0
 • Unjusa Temple
  Hits 2002 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2887 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2042 0
 • Tapsa Temple
  Hits 4587 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1988 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 2036 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2432 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 2031 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 2100 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5723 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2862 0
 • Sea and Mountain
  Hits 2105 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2016 0

Award Winners