1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 3130 0
 • Ski
  Hits 2351 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 14640 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2295 0
 • Night view of Seoul
  Hits 3347 0
 • Shopping
  Hits 2499 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2167 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 2277 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 2105 0
 • Wibong Fall
  Hits 2986 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2239 0
 • Picnic
  Hits 2311 0
 • Leek Field
  Hits 2160 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 2189 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2625 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 5262 0
 • Mask Dance
  Hits 2097 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2101 0
 • Exorcism
  Hits 2993 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2529 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 15654 0
 • Funeral Parade
  Hits 2199 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2205 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2655 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 6170 0
 • Royal Tombs
  Hits 2223 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2174 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2978 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 15202 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 2190 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 2114 0
 • Yutnori
  Hits 2087 0
 • Marathon
  Hits 2647 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2137 0
 • Rugby
  Hits 2087 0
 • Unjusa Temple
  Hits 2102 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 3033 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2130 0
 • Tapsa Temple
  Hits 5224 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2081 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 2133 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2602 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 2118 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 2198 0
 • Mt. Maisan
  Hits 6006 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2999 0
 • Sea and Mountain
  Hits 2194 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2130 0

Award Winners