1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 3409 0
 • Ski
  Hits 2560 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 17952 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2494 0
 • Night view of Seoul
  Hits 3537 0
 • Shopping
  Hits 2714 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2369 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 2486 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 2295 0
 • Wibong Fall
  Hits 3238 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2428 0
 • Picnic
  Hits 2507 0
 • Leek Field
  Hits 2344 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 2391 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2853 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 5646 0
 • Mask Dance
  Hits 2262 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2283 0
 • Exorcism
  Hits 3250 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2707 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 21369 0
 • Funeral Parade
  Hits 2384 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2391 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2916 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 6977 0
 • Royal Tombs
  Hits 2415 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2351 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 3236 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 16153 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 2380 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 2299 0
 • Yutnori
  Hits 2276 0
 • Marathon
  Hits 2836 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2307 0
 • Rugby
  Hits 2254 0
 • Unjusa Temple
  Hits 2297 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 3296 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2305 0
 • Tapsa Temple
  Hits 5492 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2269 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 2301 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2832 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 2294 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 2383 0
 • Mt. Maisan
  Hits 6504 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3261 0
 • Sea and Mountain
  Hits 2388 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2319 0

Award Winners