1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2078 0
 • Ski
  Hits 1566 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2473 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1515 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2489 0
 • Shopping
  Hits 1651 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1436 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1516 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1417 0
 • Wibong Fall
  Hits 2075 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1519 0
 • Picnic
  Hits 1524 0
 • Leek Field
  Hits 1435 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1505 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1725 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 2242 0
 • Mask Dance
  Hits 1422 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1425 0
 • Exorcism
  Hits 2062 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1777 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7515 0
 • Funeral Parade
  Hits 1462 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1482 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1762 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4472 0
 • Royal Tombs
  Hits 1500 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1479 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2012 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 4550 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1477 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1435 0
 • Yutnori
  Hits 1424 0
 • Marathon
  Hits 1691 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1458 0
 • Rugby
  Hits 1420 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1435 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2070 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1436 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1462 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1410 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1425 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1663 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1427 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1433 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4176 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2016 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1433 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1402 0

Award Winners