1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2449 0
 • Ski
  Hits 1837 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 8138 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1790 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2793 0
 • Shopping
  Hits 1934 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1690 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1786 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1661 0
 • Wibong Fall
  Hits 2403 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1793 0
 • Picnic
  Hits 1830 0
 • Leek Field
  Hits 1707 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1737 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2059 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3847 0
 • Mask Dance
  Hits 1676 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1688 0
 • Exorcism
  Hits 2411 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2060 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 8290 0
 • Funeral Parade
  Hits 1738 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1766 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2081 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 5055 0
 • Royal Tombs
  Hits 1793 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1748 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2369 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 10235 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1736 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1708 0
 • Yutnori
  Hits 1682 0
 • Marathon
  Hits 2054 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1736 0
 • Rugby
  Hits 1672 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1682 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2443 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1720 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1719 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1678 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1701 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2018 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1696 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1736 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4807 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2386 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1737 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1679 0

Award Winners