1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2192 0
 • Ski
  Hits 1640 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2566 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1598 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2586 0
 • Shopping
  Hits 1744 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1509 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1597 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1485 0
 • Wibong Fall
  Hits 2177 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1592 0
 • Picnic
  Hits 1624 0
 • Leek Field
  Hits 1513 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1574 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1832 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3367 0
 • Mask Dance
  Hits 1501 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1508 0
 • Exorcism
  Hits 2157 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1862 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7743 0
 • Funeral Parade
  Hits 1544 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1578 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1871 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4653 0
 • Royal Tombs
  Hits 1595 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1570 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2127 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 5039 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1559 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1523 0
 • Yutnori
  Hits 1505 0
 • Marathon
  Hits 1806 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1545 0
 • Rugby
  Hits 1487 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1498 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2186 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1521 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1543 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1487 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1504 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1772 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1504 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1514 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4355 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2118 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1524 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1476 0

Award Winners