1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2227 0
 • Ski
  Hits 1662 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2596 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1625 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2606 0
 • Shopping
  Hits 1771 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1529 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1622 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1506 0
 • Wibong Fall
  Hits 2206 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1617 0
 • Picnic
  Hits 1654 0
 • Leek Field
  Hits 1536 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1596 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1863 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 3387 0
 • Mask Dance
  Hits 1523 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1538 0
 • Exorcism
  Hits 2190 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1894 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 7796 0
 • Funeral Parade
  Hits 1570 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1601 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1904 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 4696 0
 • Royal Tombs
  Hits 1628 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1592 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2157 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 5078 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1583 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1544 0
 • Yutnori
  Hits 1528 0
 • Marathon
  Hits 1837 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1566 0
 • Rugby
  Hits 1510 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1529 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2221 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1545 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1567 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1512 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1530 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1801 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1534 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1545 0
 • Mt. Maisan
  Hits 4407 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2149 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1549 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1503 0

Award Winners