1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 2884 0
 • Ski
  Hits 2184 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 13050 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 2151 0
 • Night view of Seoul
  Hits 3141 0
 • Shopping
  Hits 2298 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1994 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 2095 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1929 0
 • Wibong Fall
  Hits 2791 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2077 0
 • Picnic
  Hits 2146 0
 • Leek Field
  Hits 1999 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 2025 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 2412 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 4861 0
 • Mask Dance
  Hits 1963 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1949 0
 • Exorcism
  Hits 2783 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 2370 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 13468 0
 • Funeral Parade
  Hits 2048 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2045 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2432 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 5752 0
 • Royal Tombs
  Hits 2080 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 2036 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 2772 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 14065 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 2032 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1974 0
 • Yutnori
  Hits 1947 0
 • Marathon
  Hits 2464 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2002 0
 • Rugby
  Hits 1937 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1955 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 2820 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1978 0
 • Tapsa Temple
  Hits 2966 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1938 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1995 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2375 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1988 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 2052 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5582 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 2787 0
 • Sea and Mountain
  Hits 2058 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1968 0

Award Winners