1992 The 20th Tourism Photo Contest (87)

 • Jongmyojerye Ritual Service
  Hits 1503 0
 • Ski
  Hits 1119 0
 • Sunrise at Dadohae National Marine Park
  Hits 2053 0
 • Songpasandaenori Mask Dance
  Hits 1092 0
 • Night view of Seoul
  Hits 2051 0
 • Shopping
  Hits 1163 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1035 0
 • Gyeonghoeru Pavilion in Spring
  Hits 1123 0
 • Gucheondong Valley
  Hits 1032 0
 • Wibong Fall
  Hits 1517 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 1113 0
 • Picnic
  Hits 1116 0
 • Leek Field
  Hits 1063 0
 • Making Bamboo Baskets
  Hits 1097 0
 • Offering a Sacrifice to Spirits (Gosa)
  Hits 1235 0
 • Hahoe Byeolsingutnori Mask Dance
  Hits 1047 0
 • Mask Dance
  Hits 1037 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1053 0
 • Exorcism
  Hits 1475 0
 • The Royal Ancestral Ritual Music
  Hits 1334 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 6328 0
 • Funeral Parade
  Hits 1077 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1076 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1248 0
 • A Tangerine Orchard
  Hits 3638 0
 • Royal Tombs
  Hits 1107 0
 • Naganeupseong Folk Village
  Hits 1097 0
 • Gugok Waterfalls
  Hits 1469 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 2669 0
 • Mt. Seraksan in Winter
  Hits 1077 0
 • Mt. Maisan in Winter
  Hits 1037 0
 • Yutnori
  Hits 1029 0
 • Marathon
  Hits 1169 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1029 0
 • Rugby
  Hits 1053 0
 • Unjusa Temple
  Hits 1029 0
 • Buseoksa Temple
  Hits 1492 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1039 0
 • Tapsa Temple
  Hits 1063 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1032 0
 • Buddhist Ceremony
  Hits 1059 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1178 0
 • Buddha´s Birthday
  Hits 1028 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 1030 0
 • Mt. Maisan
  Hits 3190 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 1436 0
 • Sea and Mountain
  Hits 1011 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1029 0

Award Winners