1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2076 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1605 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1469 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1454 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2201 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 2903 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1466 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1629 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1522 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2121 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1685 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1476 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1502 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1498 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1543 0
 • Temple
  Hits 1486 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1517 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1452 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2076 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1743 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1491 0
 • Religious Service
  Hits 1453 0
 • Flying a Kite
  Hits 1513 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1507 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1496 0
 • Exorcism
  Hits 1507 0
 • Rural Landscape
  Hits 1444 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2155 0
 • Old Man
  Hits 1755 0
 • Rural Landscape
  Hits 1518 0
 • Rural Landscape
  Hits 1542 0
 • Rural Landscape
  Hits 1534 0
 • Rural Landscape
  Hits 1488 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1501 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 1523 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1468 0
 • Traditional Performance
  Hits 2051 0
 • Farmers' Music
  Hits 1680 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1538 0
 • Traditional Dance
  Hits 1531 0
 • Farmers' Music
  Hits 1512 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1495 0
 • Autunm Valley
  Hits 1509 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1534 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4533 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2098 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1692 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3502 0

Award Winners