1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2016 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1549 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1421 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1402 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2146 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 2839 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1425 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1585 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1481 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2059 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1626 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1434 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1456 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1456 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1484 0
 • Temple
  Hits 1440 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1476 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1404 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2020 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1692 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1441 0
 • Religious Service
  Hits 1403 0
 • Flying a Kite
  Hits 1465 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1459 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1445 0
 • Exorcism
  Hits 1450 0
 • Rural Landscape
  Hits 1401 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2094 0
 • Old Man
  Hits 1687 0
 • Rural Landscape
  Hits 1479 0
 • Rural Landscape
  Hits 1478 0
 • Rural Landscape
  Hits 1480 0
 • Rural Landscape
  Hits 1446 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1443 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 1460 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1414 0
 • Traditional Performance
  Hits 1998 0
 • Farmers' Music
  Hits 1610 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1492 0
 • Traditional Dance
  Hits 1473 0
 • Farmers' Music
  Hits 1465 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1451 0
 • Autunm Valley
  Hits 1459 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1479 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4166 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2004 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1628 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3440 0

Award Winners