1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2846 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 2230 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 5333 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 2030 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2858 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3750 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2037 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 2237 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2139 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2873 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 2389 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 2031 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2090 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 2077 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 2135 0
 • Temple
  Hits 2051 0
 • Yeongsanjae
  Hits 2096 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1960 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2854 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 2450 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 2058 0
 • Religious Service
  Hits 2039 0
 • Flying a Kite
  Hits 2097 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2107 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 2104 0
 • Exorcism
  Hits 2107 0
 • Rural Landscape
  Hits 2031 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2963 0
 • Old Man
  Hits 2501 0
 • Rural Landscape
  Hits 2099 0
 • Rural Landscape
  Hits 2088 0
 • Rural Landscape
  Hits 2151 0
 • Rural Landscape
  Hits 2118 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2096 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 5012 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 2063 0
 • Traditional Performance
  Hits 2861 0
 • Farmers' Music
  Hits 2376 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 2157 0
 • Traditional Dance
  Hits 2139 0
 • Farmers' Music
  Hits 2123 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2100 0
 • Autunm Valley
  Hits 2147 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 2180 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 5671 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2887 0
 • Jangseung Poles
  Hits 2476 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 4195 0

Award Winners