1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2235 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1732 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1585 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1569 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2336 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3077 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1579 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1752 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1645 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2263 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1816 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1590 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1621 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1609 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1658 0
 • Temple
  Hits 1596 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1640 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1551 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2248 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1888 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1613 0
 • Religious Service
  Hits 1572 0
 • Flying a Kite
  Hits 1628 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1631 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1635 0
 • Exorcism
  Hits 1637 0
 • Rural Landscape
  Hits 1564 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2305 0
 • Old Man
  Hits 1896 0
 • Rural Landscape
  Hits 1631 0
 • Rural Landscape
  Hits 1648 0
 • Rural Landscape
  Hits 1652 0
 • Rural Landscape
  Hits 1601 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1622 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 3490 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1600 0
 • Traditional Performance
  Hits 2207 0
 • Farmers' Music
  Hits 1823 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1676 0
 • Traditional Dance
  Hits 1656 0
 • Farmers' Music
  Hits 1631 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1613 0
 • Autunm Valley
  Hits 1644 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1667 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4720 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2262 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1824 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3622 0

Award Winners