1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2328 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1819 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1658 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1648 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2408 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3184 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1655 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1825 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1719 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2361 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1892 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1667 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1696 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1689 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1742 0
 • Temple
  Hits 1669 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1716 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1623 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2343 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1985 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1686 0
 • Religious Service
  Hits 1644 0
 • Flying a Kite
  Hits 1702 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1700 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1708 0
 • Exorcism
  Hits 1713 0
 • Rural Landscape
  Hits 1627 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2407 0
 • Old Man
  Hits 1997 0
 • Rural Landscape
  Hits 1713 0
 • Rural Landscape
  Hits 1731 0
 • Rural Landscape
  Hits 1735 0
 • Rural Landscape
  Hits 1700 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1698 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 3677 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1674 0
 • Traditional Performance
  Hits 2313 0
 • Farmers' Music
  Hits 1909 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1748 0
 • Traditional Dance
  Hits 1736 0
 • Farmers' Music
  Hits 1705 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1682 0
 • Autunm Valley
  Hits 1713 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1755 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4900 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2360 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1937 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3716 0

Award Winners