1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2070 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1602 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1464 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1448 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2196 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 2901 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1462 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1626 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1519 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2111 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1680 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1475 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1499 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1495 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1541 0
 • Temple
  Hits 1480 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1513 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1448 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2073 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1740 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1489 0
 • Religious Service
  Hits 1448 0
 • Flying a Kite
  Hits 1509 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1505 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1491 0
 • Exorcism
  Hits 1503 0
 • Rural Landscape
  Hits 1443 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2152 0
 • Old Man
  Hits 1749 0
 • Rural Landscape
  Hits 1513 0
 • Rural Landscape
  Hits 1536 0
 • Rural Landscape
  Hits 1528 0
 • Rural Landscape
  Hits 1484 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1495 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 1513 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1463 0
 • Traditional Performance
  Hits 2047 0
 • Farmers' Music
  Hits 1674 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1531 0
 • Traditional Dance
  Hits 1526 0
 • Farmers' Music
  Hits 1510 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1493 0
 • Autunm Valley
  Hits 1507 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1530 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4531 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2086 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1689 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3497 0

Award Winners