1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2145 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1652 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1517 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1497 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2260 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 2955 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1520 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1686 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1579 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2187 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1745 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1525 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1554 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1548 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1594 0
 • Temple
  Hits 1535 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1565 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1499 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2162 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1810 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1543 0
 • Religious Service
  Hits 1505 0
 • Flying a Kite
  Hits 1559 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1561 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1557 0
 • Exorcism
  Hits 1565 0
 • Rural Landscape
  Hits 1498 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2222 0
 • Old Man
  Hits 1817 0
 • Rural Landscape
  Hits 1573 0
 • Rural Landscape
  Hits 1591 0
 • Rural Landscape
  Hits 1587 0
 • Rural Landscape
  Hits 1536 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1556 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 2400 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1529 0
 • Traditional Performance
  Hits 2125 0
 • Farmers' Music
  Hits 1743 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1597 0
 • Traditional Dance
  Hits 1587 0
 • Farmers' Music
  Hits 1563 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1554 0
 • Autunm Valley
  Hits 1577 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1589 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4613 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2171 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1744 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3550 0

Award Winners