1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2678 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 2099 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1899 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1896 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2691 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3581 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1901 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 2090 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1979 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2701 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 2223 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1915 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1963 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1944 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1988 0
 • Temple
  Hits 1915 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1957 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1841 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2679 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 2272 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1919 0
 • Religious Service
  Hits 1895 0
 • Flying a Kite
  Hits 1963 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1964 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1967 0
 • Exorcism
  Hits 1967 0
 • Rural Landscape
  Hits 1896 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2786 0
 • Old Man
  Hits 2330 0
 • Rural Landscape
  Hits 1973 0
 • Rural Landscape
  Hits 1955 0
 • Rural Landscape
  Hits 2009 0
 • Rural Landscape
  Hits 1978 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1975 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 4403 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1928 0
 • Traditional Performance
  Hits 2670 0
 • Farmers' Music
  Hits 2215 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 2001 0
 • Traditional Dance
  Hits 2001 0
 • Farmers' Music
  Hits 1969 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1959 0
 • Autunm Valley
  Hits 2012 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 2039 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 5482 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2705 0
 • Jangseung Poles
  Hits 2283 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 4032 0

Award Winners