1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2779 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 2179 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 3548 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1978 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2795 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3688 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1984 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 2181 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2074 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2804 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 2312 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1988 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2044 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 2020 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 2083 0
 • Temple
  Hits 1995 0
 • Yeongsanjae
  Hits 2046 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1919 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2786 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 2380 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 2005 0
 • Religious Service
  Hits 1981 0
 • Flying a Kite
  Hits 2047 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2052 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 2060 0
 • Exorcism
  Hits 2048 0
 • Rural Landscape
  Hits 1980 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2902 0
 • Old Man
  Hits 2429 0
 • Rural Landscape
  Hits 2049 0
 • Rural Landscape
  Hits 2032 0
 • Rural Landscape
  Hits 2108 0
 • Rural Landscape
  Hits 2064 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2053 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 4937 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 2005 0
 • Traditional Performance
  Hits 2801 0
 • Farmers' Music
  Hits 2309 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 2105 0
 • Traditional Dance
  Hits 2091 0
 • Farmers' Music
  Hits 2069 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2045 0
 • Autunm Valley
  Hits 2096 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 2131 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 5602 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2827 0
 • Jangseung Poles
  Hits 2409 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 4143 0

Award Winners