1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 3051 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 2428 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 6654 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 2180 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2989 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3926 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2173 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 2401 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2286 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 3078 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 2598 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 2200 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2211 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 3998 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 2272 0
 • Temple
  Hits 2170 0
 • Yeongsanjae
  Hits 2208 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 2087 0
 • Traditional Wedding
  Hits 3047 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 2679 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 2185 0
 • Religious Service
  Hits 2175 0
 • Flying a Kite
  Hits 2236 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2235 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 2226 0
 • Exorcism
  Hits 2239 0
 • Rural Landscape
  Hits 2159 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 3138 0
 • Old Man
  Hits 2680 0
 • Rural Landscape
  Hits 2233 0
 • Rural Landscape
  Hits 2230 0
 • Rural Landscape
  Hits 2304 0
 • Rural Landscape
  Hits 2251 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2201 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 5382 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 2212 0
 • Traditional Performance
  Hits 3064 0
 • Farmers' Music
  Hits 2565 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 2276 0
 • Traditional Dance
  Hits 2269 0
 • Farmers' Music
  Hits 2273 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2213 0
 • Autunm Valley
  Hits 2264 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 2291 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 5858 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 3084 0
 • Jangseung Poles
  Hits 2681 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 4338 0

Award Winners