1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2476 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1949 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1769 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1765 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2539 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3343 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1761 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1944 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1828 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2516 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 2046 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1778 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1820 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1804 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1851 0
 • Temple
  Hits 1790 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1831 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1733 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2489 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 2130 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1803 0
 • Religious Service
  Hits 1753 0
 • Flying a Kite
  Hits 1825 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1826 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1824 0
 • Exorcism
  Hits 1833 0
 • Rural Landscape
  Hits 1759 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2570 0
 • Old Man
  Hits 2152 0
 • Rural Landscape
  Hits 1831 0
 • Rural Landscape
  Hits 1845 0
 • Rural Landscape
  Hits 1857 0
 • Rural Landscape
  Hits 1830 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1833 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 4029 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1790 0
 • Traditional Performance
  Hits 2480 0
 • Farmers' Music
  Hits 2046 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1866 0
 • Traditional Dance
  Hits 1852 0
 • Farmers' Music
  Hits 1818 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1796 0
 • Autunm Valley
  Hits 1850 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1888 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 5086 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2501 0
 • Jangseung Poles
  Hits 2101 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3855 0

Award Winners