1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 1987 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1528 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1401 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1384 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2112 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 2808 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1403 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1563 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1464 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2036 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1614 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1420 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1438 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1430 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1463 0
 • Temple
  Hits 1422 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1450 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1391 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1995 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1673 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1424 0
 • Religious Service
  Hits 1385 0
 • Flying a Kite
  Hits 1442 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1444 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1431 0
 • Exorcism
  Hits 1432 0
 • Rural Landscape
  Hits 1386 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2068 0
 • Old Man
  Hits 1659 0
 • Rural Landscape
  Hits 1463 0
 • Rural Landscape
  Hits 1462 0
 • Rural Landscape
  Hits 1463 0
 • Rural Landscape
  Hits 1427 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1431 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 1441 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1401 0
 • Traditional Performance
  Hits 1978 0
 • Farmers' Music
  Hits 1588 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1475 0
 • Traditional Dance
  Hits 1453 0
 • Farmers' Music
  Hits 1441 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1438 0
 • Autunm Valley
  Hits 1443 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1456 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4137 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 1975 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1606 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3421 0

Award Winners