1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2072 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1603 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1467 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1452 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2199 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 2902 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1464 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1628 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1520 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2116 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1683 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1475 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1501 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1496 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1541 0
 • Temple
  Hits 1483 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1515 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1452 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2074 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1742 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1490 0
 • Religious Service
  Hits 1451 0
 • Flying a Kite
  Hits 1511 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1506 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1493 0
 • Exorcism
  Hits 1505 0
 • Rural Landscape
  Hits 1443 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2155 0
 • Old Man
  Hits 1750 0
 • Rural Landscape
  Hits 1517 0
 • Rural Landscape
  Hits 1537 0
 • Rural Landscape
  Hits 1531 0
 • Rural Landscape
  Hits 1487 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1500 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 1520 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1467 0
 • Traditional Performance
  Hits 2049 0
 • Farmers' Music
  Hits 1677 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1535 0
 • Traditional Dance
  Hits 1528 0
 • Farmers' Music
  Hits 1511 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1493 0
 • Autunm Valley
  Hits 1508 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1531 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4533 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2089 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1692 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3500 0

Award Winners