1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2745 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 2158 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1955 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1952 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2772 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3660 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1959 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 2151 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2044 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2772 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 2287 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1964 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2023 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 2000 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 2059 0
 • Temple
  Hits 1978 0
 • Yeongsanjae
  Hits 2017 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1896 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2747 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 2350 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1974 0
 • Religious Service
  Hits 1953 0
 • Flying a Kite
  Hits 2015 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2026 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 2030 0
 • Exorcism
  Hits 2026 0
 • Rural Landscape
  Hits 1947 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2863 0
 • Old Man
  Hits 2398 0
 • Rural Landscape
  Hits 2030 0
 • Rural Landscape
  Hits 2006 0
 • Rural Landscape
  Hits 2076 0
 • Rural Landscape
  Hits 2035 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2033 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 4822 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1981 0
 • Traditional Performance
  Hits 2753 0
 • Farmers' Music
  Hits 2279 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 2074 0
 • Traditional Dance
  Hits 2065 0
 • Farmers' Music
  Hits 2044 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2021 0
 • Autunm Valley
  Hits 2074 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 2102 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 5556 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2797 0
 • Jangseung Poles
  Hits 2377 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 4114 0

Award Winners