1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2233 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1730 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1582 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1567 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2331 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3071 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1577 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1750 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1643 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2260 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1811 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1586 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1619 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1605 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1657 0
 • Temple
  Hits 1594 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1637 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1547 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2244 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1886 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1611 0
 • Religious Service
  Hits 1570 0
 • Flying a Kite
  Hits 1623 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1628 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1633 0
 • Exorcism
  Hits 1635 0
 • Rural Landscape
  Hits 1562 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2300 0
 • Old Man
  Hits 1892 0
 • Rural Landscape
  Hits 1630 0
 • Rural Landscape
  Hits 1646 0
 • Rural Landscape
  Hits 1647 0
 • Rural Landscape
  Hits 1598 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1620 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 3489 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1597 0
 • Traditional Performance
  Hits 2205 0
 • Farmers' Music
  Hits 1821 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1673 0
 • Traditional Dance
  Hits 1653 0
 • Farmers' Music
  Hits 1628 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1608 0
 • Autunm Valley
  Hits 1641 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1665 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4717 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2259 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1822 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3615 0

Award Winners