1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2231 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1727 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1580 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1564 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2331 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3070 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1577 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1747 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1643 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2259 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1810 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1586 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1617 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1603 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1656 0
 • Temple
  Hits 1593 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1635 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1547 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2243 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1884 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1610 0
 • Religious Service
  Hits 1569 0
 • Flying a Kite
  Hits 1623 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1627 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1632 0
 • Exorcism
  Hits 1634 0
 • Rural Landscape
  Hits 1561 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2299 0
 • Old Man
  Hits 1887 0
 • Rural Landscape
  Hits 1627 0
 • Rural Landscape
  Hits 1643 0
 • Rural Landscape
  Hits 1646 0
 • Rural Landscape
  Hits 1596 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1618 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 3488 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1596 0
 • Traditional Performance
  Hits 2203 0
 • Farmers' Music
  Hits 1820 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1673 0
 • Traditional Dance
  Hits 1653 0
 • Farmers' Music
  Hits 1626 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1607 0
 • Autunm Valley
  Hits 1640 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1665 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4716 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2259 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1822 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3614 0

Award Winners