1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2240 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1735 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1588 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1572 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2339 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3080 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1583 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1756 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1648 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2268 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1819 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1593 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1624 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1612 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1661 0
 • Temple
  Hits 1599 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1643 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1554 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2253 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1892 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1616 0
 • Religious Service
  Hits 1575 0
 • Flying a Kite
  Hits 1632 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1634 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1639 0
 • Exorcism
  Hits 1639 0
 • Rural Landscape
  Hits 1567 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2310 0
 • Old Man
  Hits 1899 0
 • Rural Landscape
  Hits 1634 0
 • Rural Landscape
  Hits 1651 0
 • Rural Landscape
  Hits 1655 0
 • Rural Landscape
  Hits 1604 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1625 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 3493 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1603 0
 • Traditional Performance
  Hits 2213 0
 • Farmers' Music
  Hits 1825 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1679 0
 • Traditional Dance
  Hits 1659 0
 • Farmers' Music
  Hits 1634 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1616 0
 • Autunm Valley
  Hits 1647 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1670 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4723 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2265 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1827 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3625 0

Award Winners