1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2336 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1828 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1666 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1655 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2414 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3205 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1667 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1828 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1725 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2368 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1901 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1674 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1710 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1697 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1749 0
 • Temple
  Hits 1678 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1723 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1631 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2352 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1997 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1694 0
 • Religious Service
  Hits 1654 0
 • Flying a Kite
  Hits 1712 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1712 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1716 0
 • Exorcism
  Hits 1723 0
 • Rural Landscape
  Hits 1641 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2422 0
 • Old Man
  Hits 2008 0
 • Rural Landscape
  Hits 1720 0
 • Rural Landscape
  Hits 1736 0
 • Rural Landscape
  Hits 1743 0
 • Rural Landscape
  Hits 1708 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1713 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 3720 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1682 0
 • Traditional Performance
  Hits 2320 0
 • Farmers' Music
  Hits 1922 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1757 0
 • Traditional Dance
  Hits 1748 0
 • Farmers' Music
  Hits 1714 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1695 0
 • Autunm Valley
  Hits 1723 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1767 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4931 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2368 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1948 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3726 0

Award Winners