1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 1978 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1522 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1396 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1378 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2108 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 2790 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1401 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1558 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1457 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2032 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1610 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1416 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1432 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1424 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1459 0
 • Temple
  Hits 1413 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1445 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1382 0
 • Traditional Wedding
  Hits 1985 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1665 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1423 0
 • Religious Service
  Hits 1383 0
 • Flying a Kite
  Hits 1435 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1437 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1427 0
 • Exorcism
  Hits 1424 0
 • Rural Landscape
  Hits 1379 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2062 0
 • Old Man
  Hits 1650 0
 • Rural Landscape
  Hits 1457 0
 • Rural Landscape
  Hits 1457 0
 • Rural Landscape
  Hits 1456 0
 • Rural Landscape
  Hits 1416 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1420 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 1434 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1396 0
 • Traditional Performance
  Hits 1970 0
 • Farmers' Music
  Hits 1586 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1471 0
 • Traditional Dance
  Hits 1449 0
 • Farmers' Music
  Hits 1437 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1429 0
 • Autunm Valley
  Hits 1436 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1449 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4099 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 1962 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1600 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3412 0

Award Winners