1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2050 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1586 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1450 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1434 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2183 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 2880 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1447 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1609 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1513 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2096 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1664 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1461 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1483 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1482 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1526 0
 • Temple
  Hits 1464 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1502 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1432 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2053 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1728 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1473 0
 • Religious Service
  Hits 1438 0
 • Flying a Kite
  Hits 1497 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1490 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1477 0
 • Exorcism
  Hits 1482 0
 • Rural Landscape
  Hits 1429 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2132 0
 • Old Man
  Hits 1725 0
 • Rural Landscape
  Hits 1501 0
 • Rural Landscape
  Hits 1516 0
 • Rural Landscape
  Hits 1512 0
 • Rural Landscape
  Hits 1473 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1479 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 1496 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1451 0
 • Traditional Performance
  Hits 2029 0
 • Farmers' Music
  Hits 1655 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1519 0
 • Traditional Dance
  Hits 1513 0
 • Farmers' Music
  Hits 1494 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1474 0
 • Autunm Valley
  Hits 1500 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1518 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4379 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2048 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1670 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3481 0

Award Winners