1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2803 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 2200 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 3979 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 2001 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2821 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3710 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2000 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 2205 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 2103 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2831 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 2342 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 2009 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2068 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 2044 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 2100 0
 • Temple
  Hits 2018 0
 • Yeongsanjae
  Hits 2063 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1938 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2809 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 2411 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 2031 0
 • Religious Service
  Hits 2011 0
 • Flying a Kite
  Hits 2065 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 2075 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 2080 0
 • Exorcism
  Hits 2076 0
 • Rural Landscape
  Hits 2005 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2934 0
 • Old Man
  Hits 2460 0
 • Rural Landscape
  Hits 2070 0
 • Rural Landscape
  Hits 2051 0
 • Rural Landscape
  Hits 2124 0
 • Rural Landscape
  Hits 2085 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2072 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 4955 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 2038 0
 • Traditional Performance
  Hits 2827 0
 • Farmers' Music
  Hits 2337 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 2132 0
 • Traditional Dance
  Hits 2117 0
 • Farmers' Music
  Hits 2088 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2074 0
 • Autunm Valley
  Hits 2121 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 2155 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 5625 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2853 0
 • Jangseung Poles
  Hits 2438 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 4166 0

Award Winners