1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2329 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1822 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1661 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1650 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2409 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3187 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1657 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1826 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1719 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2362 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 1894 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1668 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1697 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1690 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1742 0
 • Temple
  Hits 1670 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1716 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1623 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2344 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 1986 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1687 0
 • Religious Service
  Hits 1647 0
 • Flying a Kite
  Hits 1705 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1703 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1710 0
 • Exorcism
  Hits 1714 0
 • Rural Landscape
  Hits 1630 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2410 0
 • Old Man
  Hits 1999 0
 • Rural Landscape
  Hits 1713 0
 • Rural Landscape
  Hits 1732 0
 • Rural Landscape
  Hits 1738 0
 • Rural Landscape
  Hits 1702 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1700 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 3694 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1676 0
 • Traditional Performance
  Hits 2314 0
 • Farmers' Music
  Hits 1911 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1750 0
 • Traditional Dance
  Hits 1739 0
 • Farmers' Music
  Hits 1707 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1685 0
 • Autunm Valley
  Hits 1713 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1758 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 4906 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2360 0
 • Jangseung Poles
  Hits 1938 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3718 0

Award Winners