1990 The 18th Tourism Photo Contest (65)

 • Beopjusa Temple
  Hits 2454 0
 • Korean Circle Dance
  Hits 1920 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 1748 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 1746 0
 • Octagonal Pavillion
  Hits 2506 0
 • Namdaemun Gate
  Hits 3299 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1743 0
 • Gyeongbokgung Palace in Spring
  Hits 1920 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 1813 0
 • Banghwasuryujeong Pavilion
  Hits 2486 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 2014 0
 • Daewonsa Temple
  Hits 1759 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1800 0
 • Mireuksaji Temple Site in Iksan
  Hits 1785 0
 • Gwangsan Stone Buddha
  Hits 1833 0
 • Temple
  Hits 1771 0
 • Yeongsanjae
  Hits 1816 0
 • Buddhist Funeral
  Hits 1716 0
 • Traditional Wedding
  Hits 2465 0
 • Sinmungo Drum
  Hits 2100 0
 • Jongmyojerye Ancestral Ritual
  Hits 1792 0
 • Religious Service
  Hits 1734 0
 • Flying a Kite
  Hits 1803 0
 • Korean Wrestling (Ssireum)
  Hits 1807 0
 • Buddhist Lantern (Yeondeung)
  Hits 1807 0
 • Exorcism
  Hits 1815 0
 • Rural Landscape
  Hits 1740 0
 • Korean Jar Stand (Jangdokdae)
  Hits 2545 0
 • Old Man
  Hits 2133 0
 • Rural Landscape
  Hits 1813 0
 • Rural Landscape
  Hits 1827 0
 • Rural Landscape
  Hits 1838 0
 • Rural Landscape
  Hits 1803 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1810 0
 • Hahoe Mask Dance
  Hits 4008 0
 • Gangryeong Mask Dance
  Hits 1770 0
 • Traditional Performance
  Hits 2453 0
 • Farmers' Music
  Hits 2029 0
 • Hwagwanmu Dance
  Hits 1851 0
 • Traditional Dance
  Hits 1835 0
 • Farmers' Music
  Hits 1800 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 1776 0
 • Autunm Valley
  Hits 1836 0
 • Mt. Hallasan
  Hits 1866 0
 • Cherry Blossom Road
  Hits 5058 0
 • Mt. Sobaeksan
  Hits 2481 0
 • Jangseung Poles
  Hits 2073 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 3838 0

Award Winners