1989 The 17th Tourism Photo Contest (42)

 • Yellow Boat
  Hits 3816 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2735 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2661 0
 • Seonyudo Island
  Hits 2775 0
 • Dokdo Island
  Hits 7983 0
 • Yangsuri Lake
  Hits 8286 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 7391 0
 • Seongsan Sunrise Peak
  Hits 8926 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5614 0
 • Mt. Deokyusan
  Hits 4140 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 2590 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2641 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2618 0
 • Royal Parade
  Hits 2548 0
 • Royal Parade
  Hits 2646 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 2608 0
 • Tapsa Temple
  Hits 3696 0
 • Gochang Eupseong Fortress
  Hits 2783 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2786 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2684 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2695 0
 • Hwaeomsa Temple
  Hits 2820 0
 • Seonunsa Temple
  Hits 2688 0
 • Gyeongju National Museum
  Hits 3137 0
 • Yacht
  Hits 3698 0
 • Hangang River
  Hits 2728 0
 • Hangang River
  Hits 2766 0
 • Hangang River
  Hits 2815 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2731 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2728 0
 • Yeondeung Lantern Festival
  Hits 2820 0
 • Fireworks Festival
  Hits 2713 0
 • Night view of Seoul
  Hits 6247 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 3653 0
 • Temple
  Hits 2741 0
 • Yeongneung Royal Tomb
  Hits 10583 0
 • Rural Landscape
  Hits 2008 0
 • Jindo Dog
  Hits 2036 0
 • Horse Race
  Hits 1806 0
 • Gyeongju Bomun Lake Resort
  Hits 3404 0
 • Buddhist Seated Statue
  Hits 1751 0
 • Spring
  Hits 2878 0

Award Winners