1989 The 17th Tourism Photo Contest (42)

 • Yellow Boat
  Hits 3705 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2663 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2570 0
 • Seonyudo Island
  Hits 2697 0
 • Dokdo Island
  Hits 7778 0
 • Yangsuri Lake
  Hits 8197 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 7295 0
 • Seongsan Sunrise Peak
  Hits 8838 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5492 0
 • Mt. Deokyusan
  Hits 3900 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 2509 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2568 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2545 0
 • Royal Parade
  Hits 2470 0
 • Royal Parade
  Hits 2546 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 2522 0
 • Tapsa Temple
  Hits 3610 0
 • Gochang Eupseong Fortress
  Hits 2673 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2652 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2604 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2612 0
 • Hwaeomsa Temple
  Hits 2716 0
 • Seonunsa Temple
  Hits 2613 0
 • Gyeongju National Museum
  Hits 3048 0
 • Yacht
  Hits 3614 0
 • Hangang River
  Hits 2631 0
 • Hangang River
  Hits 2674 0
 • Hangang River
  Hits 2688 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2644 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2635 0
 • Yeondeung Lantern Festival
  Hits 2725 0
 • Fireworks Festival
  Hits 2627 0
 • Night view of Seoul
  Hits 6146 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 3578 0
 • Temple
  Hits 2663 0
 • Yeongneung Royal Tomb
  Hits 9823 0
 • Rural Landscape
  Hits 1906 0
 • Jindo Dog
  Hits 1962 0
 • Horse Race
  Hits 1731 0
 • Gyeongju Bomun Lake Resort
  Hits 3302 0
 • Buddhist Seated Statue
  Hits 1686 0
 • Spring
  Hits 2795 0

Award Winners