1989 The 17th Tourism Photo Contest (42)

 • Yellow Boat
  Hits 3758 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2694 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2608 0
 • Seonyudo Island
  Hits 2732 0
 • Dokdo Island
  Hits 7863 0
 • Yangsuri Lake
  Hits 8240 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 7336 0
 • Seongsan Sunrise Peak
  Hits 8874 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5548 0
 • Mt. Deokyusan
  Hits 4021 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 2545 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2602 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2580 0
 • Royal Parade
  Hits 2510 0
 • Royal Parade
  Hits 2599 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 2565 0
 • Tapsa Temple
  Hits 3651 0
 • Gochang Eupseong Fortress
  Hits 2724 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2720 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2645 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2648 0
 • Hwaeomsa Temple
  Hits 2766 0
 • Seonunsa Temple
  Hits 2648 0
 • Gyeongju National Museum
  Hits 3094 0
 • Yacht
  Hits 3650 0
 • Hangang River
  Hits 2675 0
 • Hangang River
  Hits 2715 0
 • Hangang River
  Hits 2748 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2690 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2683 0
 • Yeondeung Lantern Festival
  Hits 2766 0
 • Fireworks Festival
  Hits 2667 0
 • Night view of Seoul
  Hits 6189 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 3614 0
 • Temple
  Hits 2702 0
 • Yeongneung Royal Tomb
  Hits 10162 0
 • Rural Landscape
  Hits 1954 0
 • Jindo Dog
  Hits 1999 0
 • Horse Race
  Hits 1762 0
 • Gyeongju Bomun Lake Resort
  Hits 3357 0
 • Buddhist Seated Statue
  Hits 1713 0
 • Spring
  Hits 2833 0

Award Winners