1989 The 17th Tourism Photo Contest (42)

 • Yellow Boat
  Hits 3725 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2675 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2581 0
 • Seonyudo Island
  Hits 2712 0
 • Dokdo Island
  Hits 7796 0
 • Yangsuri Lake
  Hits 8211 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 7311 0
 • Seongsan Sunrise Peak
  Hits 8849 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5513 0
 • Mt. Deokyusan
  Hits 3934 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 2525 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2578 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2556 0
 • Royal Parade
  Hits 2482 0
 • Royal Parade
  Hits 2566 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 2535 0
 • Tapsa Temple
  Hits 3624 0
 • Gochang Eupseong Fortress
  Hits 2689 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2672 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2618 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2624 0
 • Hwaeomsa Temple
  Hits 2731 0
 • Seonunsa Temple
  Hits 2626 0
 • Gyeongju National Museum
  Hits 3067 0
 • Yacht
  Hits 3630 0
 • Hangang River
  Hits 2647 0
 • Hangang River
  Hits 2685 0
 • Hangang River
  Hits 2704 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2658 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2650 0
 • Yeondeung Lantern Festival
  Hits 2738 0
 • Fireworks Festival
  Hits 2642 0
 • Night view of Seoul
  Hits 6165 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 3591 0
 • Temple
  Hits 2677 0
 • Yeongneung Royal Tomb
  Hits 9881 0
 • Rural Landscape
  Hits 1922 0
 • Jindo Dog
  Hits 1978 0
 • Horse Race
  Hits 1743 0
 • Gyeongju Bomun Lake Resort
  Hits 3319 0
 • Buddhist Seated Statue
  Hits 1697 0
 • Spring
  Hits 2816 0

Award Winners