1989 The 17th Tourism Photo Contest (42)

 • Yellow Boat
  Hits 3835 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2749 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2677 0
 • Seonyudo Island
  Hits 2789 0
 • Dokdo Island
  Hits 8001 0
 • Yangsuri Lake
  Hits 8307 0
 • Dodamsambong Peak
  Hits 7403 0
 • Seongsan Sunrise Peak
  Hits 8944 0
 • Mt. Maisan
  Hits 5631 0
 • Mt. Deokyusan
  Hits 4163 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 2606 0
 • Mt. Jirisan in Spring
  Hits 2655 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2631 0
 • Royal Parade
  Hits 2563 0
 • Royal Parade
  Hits 2664 0
 • Yangju Byeolsandaenori Mask Dance
  Hits 2621 0
 • Tapsa Temple
  Hits 3710 0
 • Gochang Eupseong Fortress
  Hits 2797 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2809 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2700 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2710 0
 • Hwaeomsa Temple
  Hits 2840 0
 • Seonunsa Temple
  Hits 2705 0
 • Gyeongju National Museum
  Hits 3156 0
 • Yacht
  Hits 3713 0
 • Hangang River
  Hits 2745 0
 • Hangang River
  Hits 2781 0
 • Hangang River
  Hits 2833 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2746 0
 • Night view of Hangang River
  Hits 2742 0
 • Yeondeung Lantern Festival
  Hits 2835 0
 • Fireworks Festival
  Hits 2727 0
 • Night view of Seoul
  Hits 6267 0
 • Deoksugung Palace
  Hits 3669 0
 • Temple
  Hits 2757 0
 • Yeongneung Royal Tomb
  Hits 10619 0
 • Rural Landscape
  Hits 2031 0
 • Jindo Dog
  Hits 2050 0
 • Horse Race
  Hits 1819 0
 • Gyeongju Bomun Lake Resort
  Hits 3435 0
 • Buddhist Seated Statue
  Hits 1764 0
 • Spring
  Hits 2898 0

Award Winners