1980 The 8th Tourism Photo Contest (31)

 • Haeinsa Temple
  Hits 2573 0
 • Beopjusa Temple
  Hits 2662 0
 • Cheonbuljeon Temple
  Hits 2589 0
 • Accommodation Complex (at Seorak-dong)
  Hits 2751 0
 • Haeundae Beach
  Hits 2148 0
 • Jeondeungsa Temple
  Hits 2853 0
 • Yachts
  Hits 3468 0
 • Jikjisa Temple
  Hits 2594 0
 • MASK DANCE
  Hits 2673 0
 • Sunrise
  Hits 3013 0
 • Temple
  Hits 2456 0
 • Donghae Beach
  Hits 2645 0
 • Ranch
  Hits 2565 0
 • Crinums
  Hits 2635 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 3518 0
 • Bug Hunting
  Hits 2572 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2665 0
 • Ulleungdo Island
  Hits 2638 0
 • Gyeongju Bomun Tourist Resort
  Hits 2345 0
 • Fishing
  Hits 2589 0
 • Jejudo Island
  Hits 2001 0
 • Naksansa Temple
  Hits 2282 0
 • Mt. Seoraksan in Autumn
  Hits 9203 0
 • Mt. Seoraksan
  Hits 3104 0
 • N Seoul Tower and Fireworks
  Hits 3265 0
 • Wanggung Five-story Stone Pagoda
  Hits 2662 0
 • Lotus
  Hits 2303 0
 • Horse Racing
  Hits 3013 0
 • Mt. Seoraksan in Winter
  Hits 6120 0
 • Bongsan Mask Dance
  Hits 2560 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 15022 0

Award Winners