1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2851 0
 • Fan Dance
  Hits 2374 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9245 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2165 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2132 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2204 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1624 0
 • Baekdo Island
  Hits 2172 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2092 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3092 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2166 0
 • Children
  Hits 1942 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1995 0
 • Drum Dance
  Hits 1980 0
 • Horse Racing
  Hits 2019 0
 • Fan Dance
  Hits 1990 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1842 0
 • Basketball Court
  Hits 1907 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3168 0
 • Flying a kite
  Hits 5094 0
 • Herons
  Hits 2082 0
 • Children
  Hits 2052 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 13672 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1878 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2054 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2116 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3925 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3272 0
 • Fan Dance
  Hits 2100 0
 • Top Spinning
  Hits 2056 0
 • Pottery shop
  Hits 2077 0
 • A Potter
  Hits 2259 0
 • A Prayer
  Hits 1574 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1842 0
 • Seorak Valley
  Hits 1398 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1780 0
 • Traditional Game
  Hits 3215 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1589 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2068 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2369 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1736 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3930 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2153 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2149 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2075 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3806 0

Award Winners