1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2926 0
 • Fan Dance
  Hits 2432 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9304 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2213 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2184 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2244 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1674 0
 • Baekdo Island
  Hits 2214 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2149 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3178 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2208 0
 • Children
  Hits 1984 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2036 0
 • Drum Dance
  Hits 2016 0
 • Horse Racing
  Hits 2063 0
 • Fan Dance
  Hits 2029 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1882 0
 • Basketball Court
  Hits 1953 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3256 0
 • Flying a kite
  Hits 5729 0
 • Herons
  Hits 2122 0
 • Children
  Hits 2092 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 14364 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1917 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2101 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2154 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3964 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3362 0
 • Fan Dance
  Hits 2144 0
 • Top Spinning
  Hits 2098 0
 • Pottery shop
  Hits 2128 0
 • A Potter
  Hits 2311 0
 • A Prayer
  Hits 1622 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1881 0
 • Seorak Valley
  Hits 1437 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1815 0
 • Traditional Game
  Hits 3295 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1624 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2113 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2412 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1780 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3979 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2188 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2191 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2115 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3893 0

Award Winners