1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2731 0
 • Fan Dance
  Hits 2296 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9143 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2081 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2036 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2121 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1554 0
 • Baekdo Island
  Hits 2089 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2009 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2957 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2084 0
 • Children
  Hits 1861 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1899 0
 • Drum Dance
  Hits 1906 0
 • Horse Racing
  Hits 1931 0
 • Fan Dance
  Hits 1896 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1764 0
 • Basketball Court
  Hits 1832 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3055 0
 • Flying a kite
  Hits 4119 0
 • Herons
  Hits 2009 0
 • Children
  Hits 1963 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 13086 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1808 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1971 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2036 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3850 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3137 0
 • Fan Dance
  Hits 2017 0
 • Top Spinning
  Hits 1978 0
 • Pottery shop
  Hits 2007 0
 • A Potter
  Hits 2173 0
 • A Prayer
  Hits 1491 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1776 0
 • Seorak Valley
  Hits 1325 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1716 0
 • Traditional Game
  Hits 3075 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1512 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1986 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2307 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1648 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3849 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2058 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2057 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2000 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3658 0

Award Winners