1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2002 0
 • Fan Dance
  Hits 1698 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7245 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1440 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1463 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1544 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 991 0
 • Baekdo Island
  Hits 1483 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1455 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2054 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1503 0
 • Children
  Hits 1302 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1335 0
 • Drum Dance
  Hits 1365 0
 • Horse Racing
  Hits 1361 0
 • Fan Dance
  Hits 1361 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1292 0
 • Basketball Court
  Hits 1302 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2117 0
 • Flying a kite
  Hits 1692 0
 • Herons
  Hits 1424 0
 • Children
  Hits 1409 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1494 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1292 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1421 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1441 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2996 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2171 0
 • Fan Dance
  Hits 1378 0
 • Top Spinning
  Hits 1410 0
 • Pottery shop
  Hits 1461 0
 • A Potter
  Hits 1541 0
 • A Prayer
  Hits 952 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1287 0
 • Seorak Valley
  Hits 820 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1226 0
 • Traditional Game
  Hits 2066 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 947 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1412 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1732 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1057 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2891 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1431 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1486 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1450 0
 • Haegeumgang River
  Hits 1991 0

Award Winners