1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2772 0
 • Fan Dance
  Hits 2325 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9190 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2109 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2065 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2152 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1578 0
 • Baekdo Island
  Hits 2115 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2038 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3012 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2119 0
 • Children
  Hits 1895 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1935 0
 • Drum Dance
  Hits 1934 0
 • Horse Racing
  Hits 1961 0
 • Fan Dance
  Hits 1939 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1792 0
 • Basketball Court
  Hits 1857 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3095 0
 • Flying a kite
  Hits 4571 0
 • Herons
  Hits 2035 0
 • Children
  Hits 1996 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 13435 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1837 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2003 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2060 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3879 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3185 0
 • Fan Dance
  Hits 2050 0
 • Top Spinning
  Hits 2008 0
 • Pottery shop
  Hits 2034 0
 • A Potter
  Hits 2207 0
 • A Prayer
  Hits 1525 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1806 0
 • Seorak Valley
  Hits 1352 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1744 0
 • Traditional Game
  Hits 3134 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1548 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2015 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2326 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1683 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3887 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2107 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2095 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2028 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3726 0

Award Winners