1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2461 0
 • Fan Dance
  Hits 2090 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 8265 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1866 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1822 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1915 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1367 0
 • Baekdo Island
  Hits 1872 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1822 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2613 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1874 0
 • Children
  Hits 1678 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1707 0
 • Drum Dance
  Hits 1715 0
 • Horse Racing
  Hits 1733 0
 • Fan Dance
  Hits 1705 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1584 0
 • Basketball Court
  Hits 1650 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2711 0
 • Flying a kite
  Hits 2072 0
 • Herons
  Hits 1782 0
 • Children
  Hits 1761 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 10334 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1605 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1780 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1805 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3479 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2754 0
 • Fan Dance
  Hits 1788 0
 • Top Spinning
  Hits 1781 0
 • Pottery shop
  Hits 1816 0
 • A Potter
  Hits 1935 0
 • A Prayer
  Hits 1301 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1609 0
 • Seorak Valley
  Hits 1150 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1558 0
 • Traditional Game
  Hits 2719 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1319 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1768 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2091 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1429 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3449 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1818 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1842 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1800 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3250 0

Award Winners