1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2328 0
 • Fan Dance
  Hits 1968 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7942 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1725 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1696 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1779 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1237 0
 • Baekdo Island
  Hits 1753 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1708 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2434 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1759 0
 • Children
  Hits 1559 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1584 0
 • Drum Dance
  Hits 1600 0
 • Horse Racing
  Hits 1610 0
 • Fan Dance
  Hits 1599 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1478 0
 • Basketball Court
  Hits 1522 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2527 0
 • Flying a kite
  Hits 1953 0
 • Herons
  Hits 1675 0
 • Children
  Hits 1660 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 8369 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1501 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1676 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1708 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3341 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2579 0
 • Fan Dance
  Hits 1673 0
 • Top Spinning
  Hits 1663 0
 • Pottery shop
  Hits 1702 0
 • A Potter
  Hits 1815 0
 • A Prayer
  Hits 1206 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1512 0
 • Seorak Valley
  Hits 1038 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1453 0
 • Traditional Game
  Hits 2545 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1211 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1660 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1985 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1325 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3287 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1699 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1739 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1698 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2989 0

Award Winners