1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2156 0
 • Fan Dance
  Hits 1809 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7605 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1569 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1558 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1642 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1103 0
 • Baekdo Island
  Hits 1604 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1560 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2214 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1625 0
 • Children
  Hits 1410 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1444 0
 • Drum Dance
  Hits 1461 0
 • Horse Racing
  Hits 1464 0
 • Fan Dance
  Hits 1462 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1365 0
 • Basketball Court
  Hits 1394 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2299 0
 • Flying a kite
  Hits 1805 0
 • Herons
  Hits 1532 0
 • Children
  Hits 1509 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1579 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1387 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1529 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1554 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3155 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2342 0
 • Fan Dance
  Hits 1506 0
 • Top Spinning
  Hits 1524 0
 • Pottery shop
  Hits 1567 0
 • A Potter
  Hits 1661 0
 • A Prayer
  Hits 1075 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1380 0
 • Seorak Valley
  Hits 923 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1332 0
 • Traditional Game
  Hits 2279 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1066 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1525 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1841 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1181 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3075 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1537 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1599 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1557 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2699 0

Award Winners