1979 The 7th Tourism Photo Contest (27)

 • Yacht
  Hits 3792 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9978 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2816 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2802 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2216 0
 • Baekdo Island
  Hits 2744 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 4072 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2799 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2636 0
 • Horse Racing
  Hits 2622 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2402 0
 • Basketball Court
  Hits 2522 0
 • Herons
  Hits 2658 0
 • Woljeongsa Temple
  Hits 17005 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 3859 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4645 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 4296 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2382 0
 • Seorak Valley
  Hits 1974 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2326 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2138 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2648 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2986 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2752 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2766 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2715 0
 • Haegeumgang River
  Hits 6657 0

Award Winners