1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2979 0
 • Fan Dance
  Hits 2474 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9348 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2254 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2231 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2290 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1708 0
 • Baekdo Island
  Hits 2257 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2183 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3245 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2248 0
 • Children
  Hits 2021 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2071 0
 • Drum Dance
  Hits 2050 0
 • Horse Racing
  Hits 2098 0
 • Fan Dance
  Hits 2060 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1917 0
 • Basketball Court
  Hits 1997 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3315 0
 • Flying a kite
  Hits 6041 0
 • Herons
  Hits 2162 0
 • Children
  Hits 2135 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 14757 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1947 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2146 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2192 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4008 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3433 0
 • Fan Dance
  Hits 2194 0
 • Top Spinning
  Hits 2150 0
 • Pottery shop
  Hits 2181 0
 • A Potter
  Hits 2353 0
 • A Prayer
  Hits 1658 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1910 0
 • Seorak Valley
  Hits 1473 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1840 0
 • Traditional Game
  Hits 3357 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1662 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2154 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2452 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1822 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4024 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2224 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2233 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2168 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3953 0

Award Winners