1979 The 7th Tourism Photo Contest (25)

 • Yacht
  Hits 3828 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 10022 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2851 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2826 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2241 0
 • Baekdo Island
  Hits 2764 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 4101 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2822 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2660 0
 • Horse Racing
  Hits 2657 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2427 0
 • Basketball Court
  Hits 2540 0
 • Herons
  Hits 2684 0
 • Woljeongsa Temple
  Hits 17098 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 4020 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4665 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 4319 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2407 0
 • Seorak Valley
  Hits 2003 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2354 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2166 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2772 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2793 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2735 0
 • Haegeumgang River
  Hits 7004 0

Award Winners