1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 3396 0
 • Fan Dance
  Hits 2743 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9680 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2540 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2504 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2535 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1971 0
 • Baekdo Island
  Hits 2506 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2436 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3674 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2512 0
 • Children
  Hits 2251 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2349 0
 • Drum Dance
  Hits 2286 0
 • Horse Racing
  Hits 2352 0
 • Fan Dance
  Hits 2296 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2137 0
 • Basketball Court
  Hits 2245 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3746 0
 • Flying a kite
  Hits 6887 0
 • Herons
  Hits 2395 0
 • Children
  Hits 2378 0
 • Woljeongsa Temple
  Hits 15734 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 2187 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2433 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2469 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4377 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3881 0
 • Fan Dance
  Hits 2453 0
 • Top Spinning
  Hits 2429 0
 • Pottery shop
  Hits 2467 0
 • A Potter
  Hits 2632 0
 • A Prayer
  Hits 1878 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2129 0
 • Seorak Valley
  Hits 1687 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2061 0
 • Traditional Game
  Hits 3794 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1891 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2409 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2721 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 2090 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4321 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2474 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2490 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2452 0
 • Haegeumgang River
  Hits 4295 0

Award Winners