1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 3150 0
 • Fan Dance
  Hits 2580 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9515 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2379 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2353 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2394 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1808 0
 • Baekdo Island
  Hits 2362 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2292 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3418 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2366 0
 • Children
  Hits 2120 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2193 0
 • Drum Dance
  Hits 2148 0
 • Horse Racing
  Hits 2202 0
 • Fan Dance
  Hits 2152 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2011 0
 • Basketball Court
  Hits 2103 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3500 0
 • Flying a kite
  Hits 6467 0
 • Herons
  Hits 2260 0
 • Children
  Hits 2253 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 15406 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 2045 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2269 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2321 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4241 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3634 0
 • Fan Dance
  Hits 2306 0
 • Top Spinning
  Hits 2267 0
 • Pottery shop
  Hits 2305 0
 • A Potter
  Hits 2471 0
 • A Prayer
  Hits 1742 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1987 0
 • Seorak Valley
  Hits 1555 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1928 0
 • Traditional Game
  Hits 3561 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1755 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2260 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2564 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1932 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4164 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2313 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2328 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2287 0
 • Haegeumgang River
  Hits 4092 0

Award Winners