1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2182 0
 • Fan Dance
  Hits 1827 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7640 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1589 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1583 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1658 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1128 0
 • Baekdo Island
  Hits 1628 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1585 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2250 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1648 0
 • Children
  Hits 1440 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1467 0
 • Drum Dance
  Hits 1487 0
 • Horse Racing
  Hits 1484 0
 • Fan Dance
  Hits 1487 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1382 0
 • Basketball Court
  Hits 1418 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2344 0
 • Flying a kite
  Hits 1829 0
 • Herons
  Hits 1557 0
 • Children
  Hits 1532 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2953 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1406 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1555 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1582 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3180 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2388 0
 • Fan Dance
  Hits 1530 0
 • Top Spinning
  Hits 1548 0
 • Pottery shop
  Hits 1593 0
 • A Potter
  Hits 1691 0
 • A Prayer
  Hits 1101 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1399 0
 • Seorak Valley
  Hits 946 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1352 0
 • Traditional Game
  Hits 2332 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1087 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1551 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1868 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1210 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3108 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1559 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1623 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1584 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2728 0

Award Winners