1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2258 0
 • Fan Dance
  Hits 1890 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7838 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1651 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1629 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1723 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1181 0
 • Baekdo Island
  Hits 1691 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1644 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2338 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1704 0
 • Children
  Hits 1498 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1521 0
 • Drum Dance
  Hits 1539 0
 • Horse Racing
  Hits 1550 0
 • Fan Dance
  Hits 1551 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1425 0
 • Basketball Court
  Hits 1467 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2446 0
 • Flying a kite
  Hits 1895 0
 • Herons
  Hits 1618 0
 • Children
  Hits 1598 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 5273 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1456 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1624 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1646 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3263 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2488 0
 • Fan Dance
  Hits 1602 0
 • Top Spinning
  Hits 1613 0
 • Pottery shop
  Hits 1654 0
 • A Potter
  Hits 1764 0
 • A Prayer
  Hits 1156 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1454 0
 • Seorak Valley
  Hits 992 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1401 0
 • Traditional Game
  Hits 2447 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1155 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1609 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1933 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1269 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3205 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1631 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1683 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1647 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2875 0

Award Winners