1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 3074 0
 • Fan Dance
  Hits 2531 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9446 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2319 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2289 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2345 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1764 0
 • Baekdo Island
  Hits 2318 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2246 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3338 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2317 0
 • Children
  Hits 2076 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2134 0
 • Drum Dance
  Hits 2105 0
 • Horse Racing
  Hits 2152 0
 • Fan Dance
  Hits 2112 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1969 0
 • Basketball Court
  Hits 2060 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3410 0
 • Flying a kite
  Hits 6308 0
 • Herons
  Hits 2218 0
 • Children
  Hits 2205 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 15134 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 2005 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2207 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2265 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4175 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3549 0
 • Fan Dance
  Hits 2257 0
 • Top Spinning
  Hits 2214 0
 • Pottery shop
  Hits 2243 0
 • A Potter
  Hits 2417 0
 • A Prayer
  Hits 1708 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1958 0
 • Seorak Valley
  Hits 1524 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1887 0
 • Traditional Game
  Hits 3463 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1715 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2223 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2520 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1883 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4118 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2272 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2291 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2241 0
 • Haegeumgang River
  Hits 4024 0

Award Winners