1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2673 0
 • Fan Dance
  Hits 2249 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9051 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2029 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1984 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2084 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1518 0
 • Baekdo Island
  Hits 2035 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1978 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2881 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2029 0
 • Children
  Hits 1819 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1857 0
 • Drum Dance
  Hits 1863 0
 • Horse Racing
  Hits 1887 0
 • Fan Dance
  Hits 1852 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1716 0
 • Basketball Court
  Hits 1792 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2973 0
 • Flying a kite
  Hits 2782 0
 • Herons
  Hits 1953 0
 • Children
  Hits 1916 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 12225 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1763 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1926 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1988 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3785 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3039 0
 • Fan Dance
  Hits 1954 0
 • Top Spinning
  Hits 1915 0
 • Pottery shop
  Hits 1960 0
 • A Potter
  Hits 2108 0
 • A Prayer
  Hits 1434 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1733 0
 • Seorak Valley
  Hits 1280 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1664 0
 • Traditional Game
  Hits 2975 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1457 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1927 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2253 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1590 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3805 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1994 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1992 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1945 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3543 0

Award Winners