1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2221 0
 • Fan Dance
  Hits 1865 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7793 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1626 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1605 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1698 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1160 0
 • Baekdo Island
  Hits 1666 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1620 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2302 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1682 0
 • Children
  Hits 1474 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1496 0
 • Drum Dance
  Hits 1519 0
 • Horse Racing
  Hits 1518 0
 • Fan Dance
  Hits 1526 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1407 0
 • Basketball Court
  Hits 1444 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2411 0
 • Flying a kite
  Hits 1868 0
 • Herons
  Hits 1590 0
 • Children
  Hits 1571 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 4930 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1435 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1594 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1618 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3230 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2447 0
 • Fan Dance
  Hits 1569 0
 • Top Spinning
  Hits 1584 0
 • Pottery shop
  Hits 1636 0
 • A Potter
  Hits 1731 0
 • A Prayer
  Hits 1135 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1432 0
 • Seorak Valley
  Hits 974 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1381 0
 • Traditional Game
  Hits 2404 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1126 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1589 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1907 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1239 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3174 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1603 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1659 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1614 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2840 0

Award Winners