1979 The 7th Tourism Photo Contest (25)

 • Yacht
  Hits 3905 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 10061 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2900 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2869 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2278 0
 • Baekdo Island
  Hits 2801 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 4155 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2874 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2707 0
 • Horse Racing
  Hits 2725 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2469 0
 • Basketball Court
  Hits 2578 0
 • Herons
  Hits 2726 0
 • Woljeongsa Temple
  Hits 17287 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 4302 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4720 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 4359 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2450 0
 • Seorak Valley
  Hits 2055 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2395 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2223 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2818 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2833 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2786 0
 • Haegeumgang River
  Hits 7465 0

Award Winners