1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 3583 0
 • Fan Dance
  Hits 2857 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9813 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2664 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2625 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2652 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2077 0
 • Baekdo Island
  Hits 2613 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2551 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3860 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2632 0
 • Children
  Hits 2360 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2477 0
 • Drum Dance
  Hits 2405 0
 • Horse Racing
  Hits 2467 0
 • Fan Dance
  Hits 2408 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2251 0
 • Basketball Court
  Hits 2364 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3919 0
 • Flying a kite
  Hits 7269 0
 • Herons
  Hits 2511 0
 • Children
  Hits 2486 0
 • Woljeongsa Temple
  Hits 16487 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 2497 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2565 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2576 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4486 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 4090 0
 • Fan Dance
  Hits 2569 0
 • Top Spinning
  Hits 2550 0
 • Pottery shop
  Hits 2576 0
 • A Potter
  Hits 2762 0
 • A Prayer
  Hits 1990 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2228 0
 • Seorak Valley
  Hits 1810 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2185 0
 • Traditional Game
  Hits 3955 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1994 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2510 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2848 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 2199 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4432 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2598 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2611 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2570 0
 • Haegeumgang River
  Hits 4466 0

Award Winners