1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2550 0
 • Fan Dance
  Hits 2165 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 8886 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1939 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1898 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1985 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1437 0
 • Baekdo Island
  Hits 1939 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1881 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2740 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1948 0
 • Children
  Hits 1742 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1778 0
 • Drum Dance
  Hits 1784 0
 • Horse Racing
  Hits 1791 0
 • Fan Dance
  Hits 1769 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1648 0
 • Basketball Court
  Hits 1709 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2828 0
 • Flying a kite
  Hits 2152 0
 • Herons
  Hits 1861 0
 • Children
  Hits 1831 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 11119 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1662 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1848 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1894 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3673 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2882 0
 • Fan Dance
  Hits 1867 0
 • Top Spinning
  Hits 1842 0
 • Pottery shop
  Hits 1879 0
 • A Potter
  Hits 2011 0
 • A Prayer
  Hits 1363 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1669 0
 • Seorak Valley
  Hits 1209 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1597 0
 • Traditional Game
  Hits 2837 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1377 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1835 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2150 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1493 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3696 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1899 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1906 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1863 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3349 0

Award Winners