1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2241 0
 • Fan Dance
  Hits 1877 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7814 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1637 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1615 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1708 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1169 0
 • Baekdo Island
  Hits 1676 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1629 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2317 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1693 0
 • Children
  Hits 1484 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1506 0
 • Drum Dance
  Hits 1528 0
 • Horse Racing
  Hits 1532 0
 • Fan Dance
  Hits 1538 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1416 0
 • Basketball Court
  Hits 1458 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2427 0
 • Flying a kite
  Hits 1883 0
 • Herons
  Hits 1604 0
 • Children
  Hits 1588 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 5075 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1446 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1609 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1632 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3242 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2462 0
 • Fan Dance
  Hits 1582 0
 • Top Spinning
  Hits 1600 0
 • Pottery shop
  Hits 1644 0
 • A Potter
  Hits 1743 0
 • A Prayer
  Hits 1146 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1442 0
 • Seorak Valley
  Hits 985 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1392 0
 • Traditional Game
  Hits 2423 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1139 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1597 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1920 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1251 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3191 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1618 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1665 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1629 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2856 0

Award Winners