1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2321 0
 • Fan Dance
  Hits 1961 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7934 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1721 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1690 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1774 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1235 0
 • Baekdo Island
  Hits 1749 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1706 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2422 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1757 0
 • Children
  Hits 1553 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1577 0
 • Drum Dance
  Hits 1598 0
 • Horse Racing
  Hits 1604 0
 • Fan Dance
  Hits 1595 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1471 0
 • Basketball Court
  Hits 1517 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2518 0
 • Flying a kite
  Hits 1947 0
 • Herons
  Hits 1673 0
 • Children
  Hits 1657 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 7842 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1496 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1674 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1700 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3338 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2572 0
 • Fan Dance
  Hits 1667 0
 • Top Spinning
  Hits 1662 0
 • Pottery shop
  Hits 1697 0
 • A Potter
  Hits 1807 0
 • A Prayer
  Hits 1205 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1505 0
 • Seorak Valley
  Hits 1036 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1448 0
 • Traditional Game
  Hits 2537 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1207 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1657 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1982 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1322 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3276 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1692 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1735 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1695 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2985 0

Award Winners