1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 1540 0
 • Fan Dance
  Hits 1359 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 6077 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1075 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1104 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1214 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 640 0
 • Baekdo Island
  Hits 1111 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1119 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 1463 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1170 0
 • Children
  Hits 977 0
 • Mt. Maisan
  Hits 992 0
 • Drum Dance
  Hits 1041 0
 • Horse Racing
  Hits 1056 0
 • Fan Dance
  Hits 1039 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 995 0
 • Basketball Court
  Hits 984 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 1539 0
 • Flying a kite
  Hits 1323 0
 • Herons
  Hits 1112 0
 • Children
  Hits 1078 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1144 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1016 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1100 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1084 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2326 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 1623 0
 • Fan Dance
  Hits 1048 0
 • Top Spinning
  Hits 1094 0
 • Pottery shop
  Hits 1123 0
 • A Potter
  Hits 1203 0
 • A Prayer
  Hits 616 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 993 0
 • Seorak Valley
  Hits 525 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 943 0
 • Traditional Game
  Hits 1498 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 618 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1057 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1370 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 702 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2139 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1087 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1111 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1102 0
 • Haegeumgang River
  Hits 691 0

Award Winners