1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 1548 0
 • Fan Dance
  Hits 1366 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 6085 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1083 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1110 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1219 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 648 0
 • Baekdo Island
  Hits 1118 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1125 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 1478 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1176 0
 • Children
  Hits 984 0
 • Mt. Maisan
  Hits 999 0
 • Drum Dance
  Hits 1047 0
 • Horse Racing
  Hits 1060 0
 • Fan Dance
  Hits 1043 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1002 0
 • Basketball Court
  Hits 990 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 1558 0
 • Flying a kite
  Hits 1331 0
 • Herons
  Hits 1116 0
 • Children
  Hits 1086 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1149 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1021 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1109 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1091 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2355 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 1634 0
 • Fan Dance
  Hits 1057 0
 • Top Spinning
  Hits 1103 0
 • Pottery shop
  Hits 1129 0
 • A Potter
  Hits 1212 0
 • A Prayer
  Hits 623 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 999 0
 • Seorak Valley
  Hits 531 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 947 0
 • Traditional Game
  Hits 1507 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 626 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1067 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1381 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 711 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2214 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1094 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1117 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1110 0
 • Haegeumgang River
  Hits 700 0

Award Winners