1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 3406 0
 • Fan Dance
  Hits 2751 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9690 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2550 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2511 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2540 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1974 0
 • Baekdo Island
  Hits 2513 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2444 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3683 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2519 0
 • Children
  Hits 2257 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2357 0
 • Drum Dance
  Hits 2296 0
 • Horse Racing
  Hits 2360 0
 • Fan Dance
  Hits 2304 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2140 0
 • Basketball Court
  Hits 2252 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3752 0
 • Flying a kite
  Hits 6893 0
 • Herons
  Hits 2399 0
 • Children
  Hits 2381 0
 • Woljeongsa Temple
  Hits 15750 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 2194 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2444 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2473 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4382 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3891 0
 • Fan Dance
  Hits 2457 0
 • Top Spinning
  Hits 2439 0
 • Pottery shop
  Hits 2471 0
 • A Potter
  Hits 2636 0
 • A Prayer
  Hits 1884 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2132 0
 • Seorak Valley
  Hits 1690 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2067 0
 • Traditional Game
  Hits 3800 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1893 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2412 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2724 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 2094 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4325 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2477 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2498 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2458 0
 • Haegeumgang River
  Hits 4301 0

Award Winners