1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2667 0
 • Fan Dance
  Hits 2244 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9036 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2024 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1977 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2077 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1511 0
 • Baekdo Island
  Hits 2030 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1967 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2876 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2022 0
 • Children
  Hits 1813 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1854 0
 • Drum Dance
  Hits 1860 0
 • Horse Racing
  Hits 1886 0
 • Fan Dance
  Hits 1849 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1712 0
 • Basketball Court
  Hits 1785 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2967 0
 • Flying a kite
  Hits 2732 0
 • Herons
  Hits 1947 0
 • Children
  Hits 1911 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 12220 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1760 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1919 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1984 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3782 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3022 0
 • Fan Dance
  Hits 1950 0
 • Top Spinning
  Hits 1909 0
 • Pottery shop
  Hits 1958 0
 • A Potter
  Hits 2100 0
 • A Prayer
  Hits 1429 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1730 0
 • Seorak Valley
  Hits 1279 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1662 0
 • Traditional Game
  Hits 2966 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1454 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1921 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2245 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1584 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3798 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1989 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1989 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1937 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3536 0

Award Winners