1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 3572 0
 • Fan Dance
  Hits 2849 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9807 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2657 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2620 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2643 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2071 0
 • Baekdo Island
  Hits 2606 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2546 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3848 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2626 0
 • Children
  Hits 2354 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2467 0
 • Drum Dance
  Hits 2397 0
 • Horse Racing
  Hits 2457 0
 • Fan Dance
  Hits 2404 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2246 0
 • Basketball Court
  Hits 2357 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3910 0
 • Flying a kite
  Hits 7230 0
 • Herons
  Hits 2500 0
 • Children
  Hits 2477 0
 • Woljeongsa Temple
  Hits 16459 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 2293 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2559 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2565 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4478 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 4074 0
 • Fan Dance
  Hits 2559 0
 • Top Spinning
  Hits 2544 0
 • Pottery shop
  Hits 2570 0
 • A Potter
  Hits 2753 0
 • A Prayer
  Hits 1984 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2220 0
 • Seorak Valley
  Hits 1803 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2173 0
 • Traditional Game
  Hits 3941 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1984 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2506 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2839 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 2192 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4425 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2589 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2605 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2563 0
 • Haegeumgang River
  Hits 4452 0

Award Winners