1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2987 0
 • Fan Dance
  Hits 2479 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9357 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2264 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2235 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2295 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1713 0
 • Baekdo Island
  Hits 2263 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2187 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3255 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2256 0
 • Children
  Hits 2025 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2079 0
 • Drum Dance
  Hits 2053 0
 • Horse Racing
  Hits 2103 0
 • Fan Dance
  Hits 2068 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1924 0
 • Basketball Court
  Hits 2006 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3327 0
 • Flying a kite
  Hits 6092 0
 • Herons
  Hits 2169 0
 • Children
  Hits 2142 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 14834 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1954 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2152 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2202 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4017 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3444 0
 • Fan Dance
  Hits 2205 0
 • Top Spinning
  Hits 2159 0
 • Pottery shop
  Hits 2190 0
 • A Potter
  Hits 2362 0
 • A Prayer
  Hits 1664 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1914 0
 • Seorak Valley
  Hits 1480 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1844 0
 • Traditional Game
  Hits 3368 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1668 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2160 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2459 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1832 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4030 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2225 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2239 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2175 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3960 0

Award Winners