1979 The 7th Tourism Photo Contest (27)

 • Yacht
  Hits 3773 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9962 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2800 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2785 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 2204 0
 • Baekdo Island
  Hits 2732 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 4058 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2782 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2616 0
 • Horse Racing
  Hits 2599 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2391 0
 • Basketball Court
  Hits 2509 0
 • Herons
  Hits 2644 0
 • Woljeongsa Temple
  Hits 16970 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 3839 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4629 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 4283 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2362 0
 • Seorak Valley
  Hits 1956 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 2313 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 2125 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2636 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2972 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2735 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2752 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2701 0
 • Haegeumgang River
  Hits 6553 0

Award Winners