1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2459 0
 • Fan Dance
  Hits 2089 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 8261 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1864 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1822 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1913 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1365 0
 • Baekdo Island
  Hits 1871 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1822 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2610 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1873 0
 • Children
  Hits 1674 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1706 0
 • Drum Dance
  Hits 1714 0
 • Horse Racing
  Hits 1732 0
 • Fan Dance
  Hits 1705 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1584 0
 • Basketball Court
  Hits 1649 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2709 0
 • Flying a kite
  Hits 2071 0
 • Herons
  Hits 1782 0
 • Children
  Hits 1759 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 10320 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1604 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1780 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1802 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3476 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2748 0
 • Fan Dance
  Hits 1786 0
 • Top Spinning
  Hits 1780 0
 • Pottery shop
  Hits 1814 0
 • A Potter
  Hits 1934 0
 • A Prayer
  Hits 1299 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1608 0
 • Seorak Valley
  Hits 1149 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1556 0
 • Traditional Game
  Hits 2717 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1319 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1767 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2091 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1429 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3447 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1817 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1842 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1800 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3250 0

Award Winners