1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 3074 0
 • Fan Dance
  Hits 2532 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9449 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2322 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2290 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2345 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1764 0
 • Baekdo Island
  Hits 2320 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2247 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3339 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2317 0
 • Children
  Hits 2077 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2134 0
 • Drum Dance
  Hits 2107 0
 • Horse Racing
  Hits 2153 0
 • Fan Dance
  Hits 2112 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1970 0
 • Basketball Court
  Hits 2061 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3413 0
 • Flying a kite
  Hits 6319 0
 • Herons
  Hits 2219 0
 • Children
  Hits 2206 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 15156 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 2006 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2207 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2267 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4177 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3553 0
 • Fan Dance
  Hits 2259 0
 • Top Spinning
  Hits 2214 0
 • Pottery shop
  Hits 2243 0
 • A Potter
  Hits 2417 0
 • A Prayer
  Hits 1708 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1958 0
 • Seorak Valley
  Hits 1526 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1889 0
 • Traditional Game
  Hits 3465 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1715 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2225 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2521 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1884 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4119 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2274 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2293 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2244 0
 • Haegeumgang River
  Hits 4025 0

Award Winners