1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2321 0
 • Fan Dance
  Hits 1965 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7939 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1722 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1692 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1776 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1236 0
 • Baekdo Island
  Hits 1751 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1707 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2429 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1759 0
 • Children
  Hits 1558 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1580 0
 • Drum Dance
  Hits 1599 0
 • Horse Racing
  Hits 1606 0
 • Fan Dance
  Hits 1596 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1472 0
 • Basketball Court
  Hits 1519 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2523 0
 • Flying a kite
  Hits 1949 0
 • Herons
  Hits 1675 0
 • Children
  Hits 1658 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 8003 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1501 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1675 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1705 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3341 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2575 0
 • Fan Dance
  Hits 1670 0
 • Top Spinning
  Hits 1662 0
 • Pottery shop
  Hits 1698 0
 • A Potter
  Hits 1812 0
 • A Prayer
  Hits 1205 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1506 0
 • Seorak Valley
  Hits 1036 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1448 0
 • Traditional Game
  Hits 2540 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1209 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1658 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1984 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1324 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3281 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1695 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1737 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1695 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2986 0

Award Winners