1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2230 0
 • Fan Dance
  Hits 1871 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7804 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1631 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1608 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1701 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1162 0
 • Baekdo Island
  Hits 1668 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1624 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2308 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1688 0
 • Children
  Hits 1479 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1500 0
 • Drum Dance
  Hits 1523 0
 • Horse Racing
  Hits 1525 0
 • Fan Dance
  Hits 1533 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1411 0
 • Basketball Court
  Hits 1452 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2417 0
 • Flying a kite
  Hits 1877 0
 • Herons
  Hits 1597 0
 • Children
  Hits 1580 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 5041 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1440 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1603 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1624 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3237 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2453 0
 • Fan Dance
  Hits 1576 0
 • Top Spinning
  Hits 1595 0
 • Pottery shop
  Hits 1638 0
 • A Potter
  Hits 1737 0
 • A Prayer
  Hits 1141 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1436 0
 • Seorak Valley
  Hits 979 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1386 0
 • Traditional Game
  Hits 2415 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1131 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1591 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1913 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1245 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3185 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1611 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1660 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1622 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2849 0

Award Winners