1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2331 0
 • Fan Dance
  Hits 1969 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7945 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1729 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1699 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1782 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1239 0
 • Baekdo Island
  Hits 1756 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1711 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2436 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1763 0
 • Children
  Hits 1560 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1586 0
 • Drum Dance
  Hits 1604 0
 • Horse Racing
  Hits 1612 0
 • Fan Dance
  Hits 1601 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1480 0
 • Basketball Court
  Hits 1527 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2535 0
 • Flying a kite
  Hits 1957 0
 • Herons
  Hits 1677 0
 • Children
  Hits 1662 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 8655 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1502 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1681 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1709 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3346 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2588 0
 • Fan Dance
  Hits 1677 0
 • Top Spinning
  Hits 1666 0
 • Pottery shop
  Hits 1705 0
 • A Potter
  Hits 1817 0
 • A Prayer
  Hits 1208 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1515 0
 • Seorak Valley
  Hits 1041 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1458 0
 • Traditional Game
  Hits 2547 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1213 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1662 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1987 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1325 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3295 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1700 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1741 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1703 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2990 0

Award Winners