1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 1994 0
 • Fan Dance
  Hits 1688 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7218 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1431 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1457 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1539 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 983 0
 • Baekdo Island
  Hits 1480 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1451 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2042 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1495 0
 • Children
  Hits 1296 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1325 0
 • Drum Dance
  Hits 1358 0
 • Horse Racing
  Hits 1354 0
 • Fan Dance
  Hits 1357 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1287 0
 • Basketball Court
  Hits 1297 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2104 0
 • Flying a kite
  Hits 1688 0
 • Herons
  Hits 1420 0
 • Children
  Hits 1401 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1483 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1287 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1413 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1435 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2989 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2161 0
 • Fan Dance
  Hits 1372 0
 • Top Spinning
  Hits 1403 0
 • Pottery shop
  Hits 1452 0
 • A Potter
  Hits 1535 0
 • A Prayer
  Hits 944 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1282 0
 • Seorak Valley
  Hits 814 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1219 0
 • Traditional Game
  Hits 2056 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 937 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1400 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1724 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1043 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2880 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1426 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1476 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1439 0
 • Haegeumgang River
  Hits 1974 0

Award Winners