1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2727 0
 • Fan Dance
  Hits 2290 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9137 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2078 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2032 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2117 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1552 0
 • Baekdo Island
  Hits 2084 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2005 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2951 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2080 0
 • Children
  Hits 1858 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1895 0
 • Drum Dance
  Hits 1901 0
 • Horse Racing
  Hits 1926 0
 • Fan Dance
  Hits 1892 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1761 0
 • Basketball Court
  Hits 1828 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3048 0
 • Flying a kite
  Hits 4098 0
 • Herons
  Hits 2004 0
 • Children
  Hits 1957 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 13023 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1799 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1966 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2029 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3842 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3129 0
 • Fan Dance
  Hits 2007 0
 • Top Spinning
  Hits 1973 0
 • Pottery shop
  Hits 2002 0
 • A Potter
  Hits 2166 0
 • A Prayer
  Hits 1486 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1771 0
 • Seorak Valley
  Hits 1321 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1711 0
 • Traditional Game
  Hits 3066 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1508 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1983 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2301 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1645 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3846 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2053 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2050 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1994 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3654 0

Award Winners