1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2576 0
 • Fan Dance
  Hits 2184 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 8914 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1958 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1913 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2012 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1453 0
 • Baekdo Island
  Hits 1958 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1899 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2768 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1965 0
 • Children
  Hits 1757 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1795 0
 • Drum Dance
  Hits 1798 0
 • Horse Racing
  Hits 1814 0
 • Fan Dance
  Hits 1788 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1658 0
 • Basketball Court
  Hits 1724 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2855 0
 • Flying a kite
  Hits 2172 0
 • Herons
  Hits 1882 0
 • Children
  Hits 1848 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 11172 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1693 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1863 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1915 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3692 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2907 0
 • Fan Dance
  Hits 1882 0
 • Top Spinning
  Hits 1855 0
 • Pottery shop
  Hits 1890 0
 • A Potter
  Hits 2034 0
 • A Prayer
  Hits 1373 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1678 0
 • Seorak Valley
  Hits 1220 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1607 0
 • Traditional Game
  Hits 2859 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1391 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1851 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2166 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1514 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3711 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1918 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1927 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1875 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3385 0

Award Winners