1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2139 0
 • Fan Dance
  Hits 1797 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7582 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1554 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1541 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1632 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1096 0
 • Baekdo Island
  Hits 1589 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1552 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2198 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1614 0
 • Children
  Hits 1397 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1429 0
 • Drum Dance
  Hits 1449 0
 • Horse Racing
  Hits 1457 0
 • Fan Dance
  Hits 1452 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1357 0
 • Basketball Court
  Hits 1385 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2278 0
 • Flying a kite
  Hits 1791 0
 • Herons
  Hits 1521 0
 • Children
  Hits 1499 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1572 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1377 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1517 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1544 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3138 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2330 0
 • Fan Dance
  Hits 1494 0
 • Top Spinning
  Hits 1510 0
 • Pottery shop
  Hits 1551 0
 • A Potter
  Hits 1650 0
 • A Prayer
  Hits 1065 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1368 0
 • Seorak Valley
  Hits 913 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1320 0
 • Traditional Game
  Hits 2254 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1054 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1516 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1833 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1163 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3065 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1523 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1590 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1548 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2568 0

Award Winners