1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2778 0
 • Fan Dance
  Hits 2327 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9191 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2113 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2066 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2157 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1580 0
 • Baekdo Island
  Hits 2118 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2042 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3019 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2122 0
 • Children
  Hits 1901 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1937 0
 • Drum Dance
  Hits 1937 0
 • Horse Racing
  Hits 1966 0
 • Fan Dance
  Hits 1944 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1796 0
 • Basketball Court
  Hits 1864 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3100 0
 • Flying a kite
  Hits 4591 0
 • Herons
  Hits 2039 0
 • Children
  Hits 2005 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 13438 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1843 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2007 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2063 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3881 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3190 0
 • Fan Dance
  Hits 2054 0
 • Top Spinning
  Hits 2010 0
 • Pottery shop
  Hits 2035 0
 • A Potter
  Hits 2208 0
 • A Prayer
  Hits 1527 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1808 0
 • Seorak Valley
  Hits 1353 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1746 0
 • Traditional Game
  Hits 3141 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1553 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2018 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2328 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1687 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3890 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2111 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2100 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2032 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3727 0

Award Winners