1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 1983 0
 • Fan Dance
  Hits 1681 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7188 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1422 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1445 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1530 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 977 0
 • Baekdo Island
  Hits 1472 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1437 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2017 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1481 0
 • Children
  Hits 1287 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1319 0
 • Drum Dance
  Hits 1348 0
 • Horse Racing
  Hits 1346 0
 • Fan Dance
  Hits 1345 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1279 0
 • Basketball Court
  Hits 1285 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2092 0
 • Flying a kite
  Hits 1675 0
 • Herons
  Hits 1411 0
 • Children
  Hits 1391 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1467 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1276 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1392 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1426 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2972 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2146 0
 • Fan Dance
  Hits 1359 0
 • Top Spinning
  Hits 1395 0
 • Pottery shop
  Hits 1439 0
 • A Potter
  Hits 1524 0
 • A Prayer
  Hits 930 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1276 0
 • Seorak Valley
  Hits 803 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1208 0
 • Traditional Game
  Hits 2034 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 930 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1384 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1708 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1026 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2856 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1410 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1462 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1424 0
 • Haegeumgang River
  Hits 1952 0

Award Winners