1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2260 0
 • Fan Dance
  Hits 1892 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7843 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1655 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1631 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1726 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1184 0
 • Baekdo Island
  Hits 1697 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1650 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2343 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1707 0
 • Children
  Hits 1502 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1523 0
 • Drum Dance
  Hits 1542 0
 • Horse Racing
  Hits 1552 0
 • Fan Dance
  Hits 1552 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1426 0
 • Basketball Court
  Hits 1470 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2448 0
 • Flying a kite
  Hits 1899 0
 • Herons
  Hits 1619 0
 • Children
  Hits 1600 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 5330 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1457 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1626 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1648 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3264 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2491 0
 • Fan Dance
  Hits 1605 0
 • Top Spinning
  Hits 1615 0
 • Pottery shop
  Hits 1655 0
 • A Potter
  Hits 1765 0
 • A Prayer
  Hits 1158 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1457 0
 • Seorak Valley
  Hits 995 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1403 0
 • Traditional Game
  Hits 2450 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1157 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1610 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1935 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1271 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3206 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1636 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1685 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1649 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2876 0

Award Winners