1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 3158 0
 • Fan Dance
  Hits 2583 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9518 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2382 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2355 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2397 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1810 0
 • Baekdo Island
  Hits 2365 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2296 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3424 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2373 0
 • Children
  Hits 2124 0
 • Mt. Maisan
  Hits 2200 0
 • Drum Dance
  Hits 2154 0
 • Horse Racing
  Hits 2206 0
 • Fan Dance
  Hits 2156 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 2016 0
 • Basketball Court
  Hits 2107 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3505 0
 • Flying a kite
  Hits 6485 0
 • Herons
  Hits 2264 0
 • Children
  Hits 2257 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 15411 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 2048 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2272 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2328 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4243 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3639 0
 • Fan Dance
  Hits 2309 0
 • Top Spinning
  Hits 2269 0
 • Pottery shop
  Hits 2307 0
 • A Potter
  Hits 2474 0
 • A Prayer
  Hits 1744 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1989 0
 • Seorak Valley
  Hits 1557 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1931 0
 • Traditional Game
  Hits 3565 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1757 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2264 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2567 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1934 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 4167 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2317 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2331 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2291 0
 • Haegeumgang River
  Hits 4095 0

Award Winners