1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2846 0
 • Fan Dance
  Hits 2370 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 9241 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 2161 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 2127 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 2203 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1622 0
 • Baekdo Island
  Hits 2169 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 2087 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 3084 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 2165 0
 • Children
  Hits 1940 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1994 0
 • Drum Dance
  Hits 1978 0
 • Horse Racing
  Hits 2018 0
 • Fan Dance
  Hits 1988 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1840 0
 • Basketball Court
  Hits 1905 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 3160 0
 • Flying a kite
  Hits 5069 0
 • Herons
  Hits 2080 0
 • Children
  Hits 2050 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 13663 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1877 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 2050 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 2111 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3922 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 3266 0
 • Fan Dance
  Hits 2098 0
 • Top Spinning
  Hits 2053 0
 • Pottery shop
  Hits 2074 0
 • A Potter
  Hits 2255 0
 • A Prayer
  Hits 1570 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1835 0
 • Seorak Valley
  Hits 1395 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1776 0
 • Traditional Game
  Hits 3208 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 1587 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 2065 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 2368 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1734 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3928 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 2151 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 2143 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 2073 0
 • Haegeumgang River
  Hits 3800 0

Award Winners