1979 The 7th Tourism Photo Contest (46)

 • Yacht
  Hits 2055 0
 • Fan Dance
  Hits 1740 0
 • Seokguram Grotto
  Hits 7414 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1480 0
 • Making Dried Persimmons
  Hits 1497 0
 • Gyeongbokgung Palace
  Hits 1572 0
 • Songgwangsa Temple
  Hits 1034 0
 • Baekdo Island
  Hits 1524 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Spring
  Hits 1493 0
 • Big Dragon Parade
  Hits 2109 0
 • Suwonseong Fortress
  Hits 1546 0
 • Children
  Hits 1339 0
 • Mt. Maisan
  Hits 1373 0
 • Drum Dance
  Hits 1397 0
 • Horse Racing
  Hits 1398 0
 • Fan Dance
  Hits 1390 0
 • Giwa-Roof Tiles Village
  Hits 1318 0
 • Basketball Court
  Hits 1328 0
 • Namsan Rock-carved Buddha
  Hits 2183 0
 • Flying a kite
  Hits 1725 0
 • Herons
  Hits 1456 0
 • Children
  Hits 1442 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1525 0
 • Daeheungsa Temple
  Hits 1332 0
 • Dolharubang and Tourists
  Hits 1453 0
 • Gwaneumgul Cave
  Hits 1479 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 3054 0
 • Traditional Korean Tiled Roof
  Hits 2241 0
 • Fan Dance
  Hits 1430 0
 • Top Spinning
  Hits 1455 0
 • Pottery shop
  Hits 1498 0
 • A Potter
  Hits 1590 0
 • A Prayer
  Hits 1002 0
 • Snow-covered Mt. Hallasan
  Hits 1312 0
 • Seorak Valley
  Hits 862 0
 • Woljeongsa Temple in Pyeongchang
  Hits 1264 0
 • Traditional Game
  Hits 2151 0
 • Haeinsa Temple
  Hits 990 0
 • Buddha's Birthday
  Hits 1456 0
 • Manisan Mountain Chamseongdan Altar
  Hits 1769 0
 • Yongduam Rock and Haenyeo (Female Diver)
  Hits 1103 0
 • Daereungwon Tomb Complex
  Hits 2966 0
 • Hyangwonjeong Pavilion
  Hits 1476 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Autumn
  Hits 1535 0
 • Hyangwonjeong Pavilion in Winter
  Hits 1493 0
 • Haegeumgang River
  Hits 2081 0

Award Winners