• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gyeongsangnam-do
 • Ulsan
 • -1°C
 • Changwon
 • -3°C
 • Busan
 • -1°C
 • Yangsan
 • -2°C
 • Gimhae
 • -2°C
 • Tongyeong
 • -3°C
 • Geoje
 • -2°C
 • Namhae
 • -3°C
 • Geochang
 • -5°C
 • Hapcheon
 • -6°C
 • Miryang
 • -5°C
 • Jinju
 • -5°C
 • Sancheong
 • -3°C
 • Korea > Gyeongsangnam-do