• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • 12/21°C
 • Gangneung
 • 12/20°C
 • Cheorwon
 • 11/20°C
 • Inje
 • 10/20°C
 • Hongcheon
 • 11/22°C
 • Wonju
 • 12/21°C
 • Yeongwol
 • 12/22°C
 • Daegwallyeong
 • 7/17°C
 • Taebaek
 • 8/18°C
 • Sokcho
 • 13/20°C
 • Donghae
 • 13/21°C
 • Korea > Gangwon-do