• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • -3/4°C
 • Gangneung
 • 2/8°C
 • Cheorwon
 • -5/3°C
 • Inje
 • -4/4°C
 • Hongcheon
 • -4/4°C
 • Wonju
 • -2/5°C
 • Yeongwol
 • -3/6°C
 • Daegwallyeong
 • -9/2°C
 • Taebaek
 • -5/4°C
 • Sokcho
 • 0/7°C
 • Donghae
 • 1/8°C
 • Korea > Gangwon-do