• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • 9/17°C
 • Gangneung
 • 8/11°C
 • Cheorwon
 • 8/16°C
 • Inje
 • 8/15°C
 • Hongcheon
 • 9/18°C
 • Wonju
 • 12/18°C
 • Yeongwol
 • 9/17°C
 • Daegwallyeong
 • 3/6°C
 • Taebaek
 • 5/8°C
 • Sokcho
 • 7/10°C
 • Donghae
 • 8/11°C
 • Korea > Gangwon-do