• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • 4.1°C
 • Gangneung
 • 6.5°C
 • Cheorwon
 • 1.9°C
 • Inje
 • 1.4°C
 • Hongcheon
 • 2.9°C
 • Wonju
 • 5.9°C
 • Yeongwol
 • 3.3°C
 • Daegwallyeong
 • -1.7°C
 • Taebaek
 • 0.6°C
 • Sokcho
 • 5°C
 • Donghae
 • 5.9°C
 • Korea > Gangwon-do