• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • 11°C
 • Gangneung
 • 11.8°C
 • Cheorwon
 • 10.7°C
 • Inje
 • 11.4°C
 • Hongcheon
 • 12.4°C
 • Wonju
 • 12.9°C
 • Yeongwol
 • 13°C
 • Daegwallyeong
 • 6.2°C
 • Taebaek
 • 7.6°C
 • Sokcho
 • 11°C
 • Donghae
 • 12.8°C
 • Korea > Gangwon-do